SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina Легално коришћење музике

Ми вам то омогућавамо

Закон о ауторском и сродним правима налаже да за јавно коришћење музичког дела, пре почетка коришћења, прибавите дозволу, у свим случајевима када је добијање дозволе прописано законом, за коришћење платите накнаду у висини утврђеној тарифом, а у складу са уговореним правилима и доставите податке о учесталости и обиму коришћења (за коришћења где је то могуће).

Милионски музички репертоар и учесталост коришћења су превелики да би пре сваког коришћења појединачног дела ступали у контакт са аутором да преговарате о дозволи и накнади.
Тај проблем се превазилази уз помоћ организације за колективно остваривање ауторског права. Организација је веза између вас и аутора.

Задатак организације је да имовинскоправна овлашћења која су јој уступили аутори даље уступи корисницима и да наплаћену накнаду, умањену само за трошкове пословања, исплати ауторима.