SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina ТЕРЕНСКИ КОНТРОЛОРИ

Аутори и други носиоци права на музичким делима су уговором овластили и обавезали Сокој да за њихов рачун предузме мере у циљу закључења уговора са корисницима о коришћењу дела, да предузме мере у циљу прикупљања накнаде од корисника и да врши контролу извршавања обавеза корисника.

Шта је посао контролора?

Теренски заступници су задужени да у име и за рачун Сокоја контролишу извршавање обавеза корисника (као што су угоститељски објекти, трговине, организатори концерата и др.), а пре свега да евидентирају коришћења која нису пријављена Сокоју.

Приликом контроле контролор се представља кориснику службеном легитимацијом, указује му на законску обавезу да регулише права аутора музике и упознаје га са његовим обавезама и одредбама закона и тарифе накнада којима су обавезе предвиђене.

После извршене контроле контролор на лицу места, пред корисником, попуњава прописани записник који садржи податке релевантне за обрачун ауторске накнаде која се плаћа према тарифи накнада за тај облик коришћења/врсту корисника.

Записник се попуњава у два примерка, од којих један примерак контролор оставља кориснику, а други прослеђује Сокоју.

Уколико дође до судског спора између Сокоја и корисника, контролор који је позван као сведок, дужан је да суду презентује све утврђене податке везане за обавезу корисника.