SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Сокој је закључио 103 билатерална уговора са иностраним ауторским друштвима о међусобном заступању на бази реципроцитета и то по основу права јавног извођења и емитовања музичких дела (61), као и по основу права механичке репродукције (42).

На основу тих уговора, Сокој на територији Србије заступа целокупан светски музички репертоар, односно преко 4.500.000 иностраних аутора.

Сокој је од 1956. године члан Међународне конфедерације друштава аутора и композитора CISAC, са седиштем у Паризу – асоцијације која окупља 239 организација за заштиту права аутора из 121 земље.

CISAC  је основан 1926. године у Паризу и заступа преко четири милиона стваралаца музичких, драмских, књижевних, ликовних и аудио-визуелних дела.

Као организација акредитована је од стране УНЕСKО-а, Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), Савета Европе и Европске заједнице.

Путем својих административних званичника, органа и радних тела (Генералног секретара, Генералне скупштине, Извршног бироа, професионалних група, техничких комитета и законодавно-правног комитета) CISAC доприноси томе да се чује глас аутора и да се њихови интереси заштите.

CISAC активно подстиче владе земаља широм света на унапређење законодавства у области заштите интелектуалне својине и улаже напоре да корисници ауторских дела боље разумеју и поштују права аутора. https://www.cisac.org/

Током протеклих деценија, Сокој је имао запажену улогу у активностима ове међународне асоцијације.

Од 1959. године Сокој је члан и Међународног бироа за заштиту права снимања путем средстава механичке репродукције БИЕМ, чије се седиште такође налази у Паризу. Својом активном улогом и у овој специјализованој међународној организацији, Сокој доприноси афирмацији и угледу наше земље у Европи и свету.

Листа иностраних друштава

Сокој је закључио билатералне уговоре о међусобном заступању репертоара са следећим иностраним организацијама за остваривање права на музичким делима: