SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina КАКО ПОСТАТИ ЧЛАН СОКОЈА?

Потписивање уговора

Аутор или носилац права обавезан је да са Сокојем закључи Уговор о искључивом уступању имовинских ауторско-правних овлашћења, као и да уз уговор Сокоју достави:

 

Уговор можете потписати лично у просторијама Сокоја у радном времену објављеном на сајту или Уговор попунити потребним подацима у електронској форми :

Дела можете пријавити путем портала за чланове Сокоја а у том случају потребно је да потпишете Уговор о електронском пружању услуга.

Уговор је потребно одштамапати у два примерка , потписати и уз пратећу документацију напред наведену послати на адресу Сокоја, Мишарска 12-14, 11000 Београд.
Након верификације уговора, Ваш примерак биће послат на адресу коју сте навели.
Потписивањем Уговора за ауторе или издаваче, Сокој ће вас регистровати у међународној бази аутора и на тај начин сва колективна друштва у свету имаће податке о вама као аутору, члану Сокоја, и моћи ће да проследе новац уколико су ваша дела коришћена на њиховој територији.

Пријава дела

Како бисте били идентификовани као аутор музичког дела, након што потпишете уговор потребно је да своја дела и региструјете. Пријаву својих музичких дела можете обавити:

  • електронски на  Порталу за чланове
  • лично у просторијама Сокоја у радном времену објављеном на сајту, или
  • можете унети своје податке у електронској форми за Пријаву дела   одштампати, потписати и послати на адресу Сокоја,  Мишарска 12-14, 11000 Београд.

Корисничко упутство за електронско пријављивање дела на порталу за чланове можете погледати овде.

Уколико Пријава није адекватно попуњена или уколико недостаје пропратна документација  ступићемо у контакт са вама. Листу својих пријављених и непријављених дела можете преузети са Портала за чланове.

Можете пријавити дело само уколико имате закључен уговор о искључивом уступању својих права Сокоју.  За пријаву дела чија композиција односно текст нису у јавном домену (није „слободно дело“) према расположивој документацији Сокоја, потребна је писана сагласност композитора односно аутора текста.

Музичко дело пријављује композитор дела, с тим да дело са текстом (музичко дело са речима) може пријавити само уз писану сагласност аутора текста односно носилаца  права на тексту. Аутор текста музичког дела може пријавити дело само уз писану сагласност композитора на делу односно носилаца  права на композицији дела. Аутор односно други носилац  права може пријавити и туђе дело ако је Сокоју доставио одговарајућу документацију (уговор или решење о наслеђивању) којом доказује да остварује имовинска права на делу.

Аудио-снимак свог дела (у форматима mp3, wav, aac, ogg, wma) можете доставити забележен на носачу звука  или путем електронске поште на адресу upload@sokoj.rs.

Фајлове именујте по називу дела и аутора и датуму пријаве (НАЗИВ-ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  АУТОРА-3092020 ).

Како Сокој врши мониторинг односно аутоматско препознавање музике емитоване на националним и музичким ТВ, потребно је да на исти начин доставите аудио-записе и раније пријављених дела, осим што ћете фајлове именовати по шифри дела коју вам је доделио Сокој (Сокој кључ), а коју ћете наћи у извештајима о вашим делима са сајта Сокоја или из Појединачних обрачуна тантијема, пример:

66472462 – НАСЛОВ ДЕЛА.

У току је израда новог Портала за чланове , где ћете 24 часа седам дана у недељи моћи да пратите емитовање својих дела и преко којег ћете моћи да отпремите дела која недостају.

Рокови исплате накнаде

Пријаве дела за расподелу накнаде прихватају се 60 дана од календарског завршетка обрачунског периода односно 29. фебруар или 01. март текуће године за обрачун тј. расподелу накнаде из претходне године. Управни одбор, због захтева терминског плана обрачуна или пословног процеса, може утврдити и друге термине за закључење документације, али ту одлуку мора да донесе и објави на интернет страници Сокоја за чланове најмање 60 дана пре предвиђеног рока.

Исплата накнаде прикупљене у Србији (емитовање, концерти, продаја носача звука…) исплаћује се једном годишње у периоду мај-јун. Исплата се врши по усвајању годишњих извештаја од стране Скупштине Сокоја и тачан датум се за сваку годину објављује на Порталу за чланове. Исплата је праћена појединачним обрачунима, који се достављају ауторима, а рок за подношење приговора је 60 дана од пријема обрачуна.

Исплата накнаде остварене у иностранству ауторима се исплаћује по завршетку обраде обрачуна иностраних ауторских организација, а по редоследу приспећа комплетне документације и примљене целокупне уплате. Списак организација истакнут је на интернет страни Сокоја. Накнаде које су иностране  организације прикупиле и дистрибуирале Сокоју, подлежу законима, условима и пракси који важе у земљи наплате. Како бисте осигурали да коришћење ваших дела у иностранству буде наплаћено, можете нам доставити податке на обрасцу  Образац пријаве коришћења музичког дела у иностранству на адресу електронске поште international@sokoj.rs