SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

Како бисмо унапредили своје пословање, а нашим корисницима омогућили квалитетнију услугу и поузданог партнера, 2018. године смо имплементирали систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ISO 9001:2015 и систем менаџмента безбедношћу информација у складу са стандардом ISO/IEC 27001:2013.

Систем је успешно ресертификован 2021. године.

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА И БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА

Основна мисија Сокоја јесте колективно остваривање ауторског права за више од 12.000 домаћих аутора музике, текста и аранжмана и других носилаца ауторског права на музичким делима свих жанрова. Исто тако, на основу преко 100 билатералних уговора са иностраним ауторским друштвима, Сокој колективно остварује и права за више од 4.500.000 иностраних аутора и носилаца права на музичким делима.

Визија Сокоја је да постане модерана, ефикасна и транспарентна организација за колективно остваривање ауторског и сродних права, препознатљива по услугама које пружа како домаћим, тако и иностараним музичким ствараоцима.

Како бисмо унапредили своје пословање, а нашим корисницима омогућили квалитетнију услугу и поузданог партнера, увели смо Систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ISO 9001:2015 и Систем менаџмента безбедношћу информација у складу са стандардом ISO/IEC 27001:2013. Интегрисани систем управљања заснива се на начелима усредсређености и посвећености корисницима, безбедности, поверљивости, интегритету и доступности комплетне информационе имовине Сокоја, на оријентацији на процесе, системском приступу управљању, обезбеђењу континуитета пословања и његовом сталном побољшавању.

Политика се примењује на све пословне процесе повезане са документима и информацијама или њиховом обрадом,  који се обављају помоћу информационе технологије у следећим областима:

Захтеви корисника, укључујући и њихове личне податке, у центру су заштите у погледу безбедности информација, и интерпретирају се и представљају као део уговорних обавеза и унутрашњих прописа  Сокоја. Највише руководство Сокоја превентивно и редовно процењује безбедносне ризике у вези са информационим ресурсима настале у току пословања и управља њима. У току управљања ризицима доносе се свесне одлуке о прихватању, ограничењу, смањењу и преношењу утицаја безбедносних ризика.

Да бисмо остварили све горепоменуто:

У циљу очувања безбедности информација, управљања инцидентима, управљања квалитетом и поступања у складу са захтевима стандарда, директор, запослени и екстерни сарадници морају увек бити свесни својих обавеза и одговорности које су дефинисане у оквиру њихових описа послова или уговора и морају обезбедити све услове за апсолутну примену ове Политике.

У Београду, 02. октобар 2020. године

Директор

 Дејан Манојловић

АНКЕТА О ЗАДОВОЉСТВУ АУТОРА И КОРИСНИКА

Сокој улаже континуирани напор да побољша квалитет свог рада и пружи ауторима и корисницима што бољу услугу. Поставили смо онлине Анкете о задовољству које нам служе да утврдимо ниво испуњења Ваших очекивања.