Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina ФОНД ЗА КУЛТУРНА ДАВАЊА

Сокој – Организација музичких аутора Србије
К О Н К У Р С

за доделу средстава из Фонда за културна давања у циљу финансирања и суфинансирања пројеката и
програма из области домаћег музичког стваралаштва

Предмет конкурса су програми и пројекти који имају за циљ стимулисање, промовисање и чување музичког стваралаштва домаћих аутора свих жанрова, који су заштиту права поверили Сокоју – Oрганизацији музичких аутора Србије. Предност имају програми и пројекти који укључују дела више аутора.
Конкурс се расписује на основу члана 44. Статута Сокоја, а у складу са критеријумима за расподелу средстава из Фонда за културна давања. Програми и пројекти морају да буду реализовани и оправдани до 31. децембра 2022. године. Конкурс се објављује у дневном листу Политика и на сајту Сокоја: www.sokoj.rs
Области и критеријуми који су конкурсом обухваћени:

Право учешћа на конкурсу имају:

Ансамбли могу конкурисати само уколико имају статус правног лица.
Напомена: Одобрена средства се уплаћују искључиво на рачун подносиоца пројекта.

Подносилац програма/пројекта дужан је да попуни онлајн формулар – конкурсну пријаву  и том приликом, пратећи упутства која ће добити одмах након поднете онлајн пријаве, потребно је да достави:

Конкурсни формулар може се попунити на сајту Сокоја: www.sokoj.rs
Пријаве уз које није приложена тражена документација сматраће се непотпуним и неће бити узете у разматрање. Такође, неће се разматрати пријаве пристигле после утврђеног рока, као и оне које нису у складу са условима конкурса. На предлог Управног одбора, коначну одлуку о избору програма/пројекта доноси Скупштина Сокоја. Не постоји обавеза враћања материјала поднетог уз пријаву.
Конкурсна пријава (попуњен формулар) и приложена документација, могу се подносити искључиво попуњавањем онлајн формулара, на сајту Сокоја.
Последњи дан за попуњавање конкурсних пријава и прилагање пропратне документације је 04. марта 2021. године до поноћи.
Контакт особе за све додатне информације су:
Светлана Славнић, тел: 011/4033-144, моб: 064/8051840, имејл: svetlana.slavnic@sokoj.rs
техничка подршка приликом аплицирања Анђелка Вучићевић, тел: 011/4033-147 имејл: andjelka.vucicevic@sokoj.rs

Културна давања представљају део прикупљене ауторске накнаде намењене подстицању, унапређењу или промовисању музичког стваралаштва домаћих аутора свих жанрова који су заштиту својих дела поверили Сокоју. Расподела се врши на основу јавног конкурса а обухвата следеће категорије :

Иницијатива за овакво подстицање стваралаштва датира још из далеких педесетих година прошлог века, када је у међународним уговорима са иностраним ауторским друштвима наведено да се одређени проценат средстава од ауторске накнаде издваја управо за ову сврху.

Правилник о културним давањима

Резултати конкурса за расподелу средстава из Фонда за културна давања