SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina ФОНД ЗА КУЛТУРНА ДАВАЊА

Културна давања представљају део прикупљене ауторске накнаде намењене подстицању, унапређењу или промовисању музичког стваралаштва домаћих аутора свих жанрова који су заштиту својих дела поверили Сокоју. Расподела се врши на основу јавног конкурса а обухвата следеће категорије :

Иницијатива за овакво подстицање стваралаштва датира још из далеких педесетих година прошлог века, када је у међународним уговорима са иностраним ауторским друштвима наведено да се одређени проценат средстава од ауторске накнаде издваја управо за ову сврху.

Резултати конкурса за расподелу средстава из Фонда за културна давања

Резултати конкурса из предходних година