SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina Колико кошта коришћење музике?

Основни принцип по којем се одређује висина накнаде јесте значај који музика има за делатност корисника, па самим тим и утицај који она може имати на приходе. Допринос музике у приходима корисника мора се узети у обзир при одређивању тарифа.
Наравно, висина накнаде прилагођена је нашим приликама и економским околностима у којима живимо.

Начин обрачуна и висина накнаде, као и прецизни услови под којима се музика може легално користити садржани су у Тарифама Сокоја.
Важно је рећи да су Тарифе Сокоја, којима се детаљно за сваку врсту коришћења разрађују услови под којима се дозвола издаје, у потпуности усаглашене не само са домаћим законодавством већ и са европском праксом и искуством.
Накнада је највиша код оних корисника код којих је музика саставни део њиховог рада, а нижа за оне кориснике који свој посао могу обављати и без коришћења музике.

КАБЛОВСКО РЕЕМИТОВАЊЕ

У случају реемитовања музичких дела, Закон о ауторском и сродним правима изричито каже да се права аутора остварују само преко организације за колективно остваривање ауторског и сродних права.

Да би легално пословали реемитери су дужни између осталог, да прибаве дозволу Сокоја за реемитовање домаћих и иностраних ТВ и радио канала. Том приликом Сокој реемитеру неискључиво уступа право кабловског реемитовања музичких дела која спадају у репертоар Сокоја.

Репертоар Сокоја чине музичка дела:

 • домаћих аутора и носилаца ауторских права, чланова Сокоја, који су уговором уступили своја права Сокоју, на основу члана 153. Закона о ауторском и сродним правима;
 • домаћих аутора и носилаца ауторских права, чланова Сокоја, чија права Сокој остварује на основу члана 180 ст. 1 Закона о ауторском и сродним правима;
 • домаћих аутора и носилаца ауторских права у иностранству, чија права Сокој остварује на основу члана 186 ст.1 Закона о ауторском и сродним правима;
 • страних аутора и носилаца ауторских права, чија права Сокој остварује на основу члана 186 ст.1 Закона о ауторском и сродним правима;

 

За коришћење репертоара реемитер је дужан да до 5. у месецу доставља Сокоју следеће податке за претходни месец:

 • број претплатника у појединачној понуди
 • пуну месечну цену претплате у појединачној понуди
 • назив свих реемитованих ТВ и радио канала и државу порекла

 

Под прикључком се подразумева  појединачни претплатник са којим је реемитер закључио уговор о претплатничком односу.

Кабловски реемитер је дужан да обавезу плаћања ауторске накнаде врши сваког месеца на основу  испостављеног рачуна Сокоја.

Накнада се обрачунава у складу са важећом Тарифом:

http://www.sokoj.rs/propisi/tarifni-sporazum-kablovski-operateri

Портал за редистрибутере медијског садржаја

На Сокојевом Порталу за редистрибутере медијског садржаја постоји опција за регистрацију, ако сте нови корисник. Са менија регистрација можете преузети образац изјаве који попуњен, потписан и оверен печатом шаљете поштом на адресу Сокоја. Након провере и уноса података шаље вам се мејл са даљим инструкцијама за пријаву на Портал.

Сви месечни  извештаји се шаљу путем Портала, попуњавањем табеле која садржи неопходне податке за обрачун.

Адреса портала:

http://reemiteri.sokoj.rs/

Обрасци:

 http://reemiteri.sokoj.rs/public/pdf/Sokoj-IZJAVA_REEMITERA_za_PORTAL.pdf

 

Контакт особа:

Милена Блануша,

Сарадник наплате за емитовање и реемитовање

Сектор за дозволе и наплату

тел: 011/4033-112

моб: 064/8051-821

е-маил: milena.blanusa@sokoj.rsreemitovanje@sokoj.rs

 

Јавно саопштавање музичких дела

Уколико у свом пословном објекту, у коме обављате било какву привредну или услужну делатност – ресторану, кафићу, клубу, дискотеци, трговини, бутику, тржним центрима, месари, пекари, хотелу, авиону, књижари, кладионици, мењачници…. користите било какав уређај за репродукцију музике – радио, телевизор, компјутер, CD плејер…, морате знати да имате законску обавезу да обезбедите дозволу за коришћење музике на јавном месту и да платите ауторску накнаду (члан 187. у вези са чланом 32.,33. и 19. Закона).
Обавезу регулише Закон о ауторском и сродним правима (“Службени гласник РС” број 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – одлука УС и 66/2019), а висина накнаде утврђена је Тарифом Сокоја, организације која, у име аутора, издаје дозволе за коришћење музике и прикупља накнаду како би је исплатила музичким ауторима.
Музика је роба, као и свака друга – роба коју неко ствара својим радом и талентом, роба у коју је неко инвестирао, роба коју не можете користити без дозволе и бесплатно.
Заштићени су композитори, аранжери, текстописци и сви остали који су допринели стварању једног музичког дела – без обзира на музички жанр и правац.
Уколико сматрате да ће гости више уживати у храни у Вашем ресторану уз звуке џез музике или ће купцима бити пријатније док траже књигу за читање у Вашој књижари уз сериозну музику морате знати да и коришћење те врсте музике ствара обавезу плаћања ауторске накнаде. Дакле, и народне новокомпоноване песме и изворне народне (јер их је потребно обрадити) и забавне, поп и рок, џез, сериозна дела, ….. – свака песма има свог аутора и сви они имају законско право да добију накнаду увек када се њихово дело користи.

Законом о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“, број 66/2019) који је ступио на снагу 1.10.2019. године укинута је обавеза наплате обједињене накнаде за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма. Сходно томе, до доношења нових тарифа, Сокој наплаћује накнаду за јавно саопштавање музичких дела, а организација произвођача фонограма односно организација интерпретатора накнаду за јавно саопштавање фонограма и на њима забележених интерпретација, у износу од по 50% од укупног износа обједињене накнаде утврђене тарифом која важи у моменту ступања на снагу наведеног закона.
За легално коришћење репертоара Сокоја потребно је извршити пријаву попуњавањем одговарајућег обрасца који се налази на следећем линку:

Накнада се обрачунава на основу три елемента:

Накнада се обрачунава када се у табели у тарифи укрсте подаци делатности, географске локације седишта и корисне површине објекта (Сл.гласник РС бр.117/13). Податак о накнади који добијете из табеле је без обрачунатог пдв-а.  Тарифа Сл.гласник РС 117/13 делимично важи и то: информационе технологије у следећим областима:

Накнада за преостале тарифе (Сл.гласник РС бр.114/17 и бр.63/18)  се обрачунава по истом принципу осим што су дефинисани износи у бодовима. Вредност 1 бода износи 11,00 дин., обрачуната накнада је без пдв-а.

На накнаду се обрачунава ПДВ од 20%.

Накнада за преостале тарифе (Сл.гласник РС бр.114/17 и бр.63/18)  се обрачунава по истом принципу осим што су дефинисани износи у бодовима. Вредност 1 бода износи 11,00 дин., обрачуната накнада је без пдв-а.

На накнаду се обрачунава ПДВ од 20%.

Уколико Ваш објекат спада у категорију – бутици, продавнице, самосталне трговинске радње, продавнице музичких уређаја, аудио и видео носача, киосци брзе хране који не поседују део за смештај гостију, салони аутомобила, намештаја и изложбено продајни простори и сл., хотели и пансиони, хипермаркети, супермаркети, робне куће, трговински центри, рехабилитациони центри, бањска лечилишта и све специјалне болнице које своје капацитете користе у комерцијалне сврхе, музеји, галерије, спортске сале, видео клубови, CD клубови, филијале банака, пошта, сајмови, стадиони, културне, политичке и спортске манифестације, канцеларијски простори, комерцијални простори до 1500 м2 (хотели, базени, гараже, паркиралишта), медицинске установе и сл., аеробик центри, фитнес програми, клизалишта, дечије играонице, плесне школе, аква паркови, луна паркови, модне ревије, концерти, сабори, музичке манифестације и фестивали, забаве, матурске вечери и сл.) висину накнаде можете проверити на следећем линку:

Уколико је Ваш објекат угоститељског карактера или  за приређивање игара на срећу  – ресторани, кафеи, кафићи, интернет кафеи, баште, киосци брзе хране који поседују простор за смештај гостију, кладионице, коцкарнице и други слични објекти независно од радног времена објекта, дискотека, клуб, сплав и у други сличним угоститељски објекат који имају радно време после 01:00 часова, висину накнаде можете проверити на следећем линку:

Уколико јавно саопштавање вршите у холу, рецепцији Вашег хотела, превозном средству, позоришту, биоскопу, билијар сали, висину накнаде можете проверити на следећем линку:

Контакт телефон: +381 11 785-46-76

Биоскопи

Уколико јавно саопштавате музичка дела путем биоскопских пројекција (пројекције филма у биоскопима или ван биоскопа путем видео бимова и слично), имате законску обавезу да обезбедите дозволу за коришћење и да платите ауторску накнаду.
Сокој даје Кориснику дозволу и неискључиво уступа право јавног саопштавања музичких дела из репертоара Сокоја путем биоскопских пројекција.
Репертоар Сокоја чине музичка дела:

Ваша законска обавеза је да:

Накнада се обрачунава у складу са важећом Тарифом и Споразумом о попусту на Тарифу накнада коју Сокој наплаћује:

Контакт телефон: +381 11 785-46-76

Ако сте издавач , у обавези сте да са Сокојем закључите Уговор о неискључивом уступању права на умножавање и стављање примерака музичких дела из репертоара Сокоја у промет и да пријавите целокупан снимљени репертоар.

Ваша обавеза, као издавача, је да нам квартално достављате извештај о продаји носача звука.

Ако сте, као издавач, и носилац ауторског права у обавези сте да закључите са Сокојем уговор о искључивом уступању ауторско правних овлашћења.

На нашем сајту можете преузети формуларе уговора и пријава:

Образац за попис дела и извештај о продаји носача звука

СПОРАЗУМ О ТАРИФИ НАКНАДА КОЈЕ СОКОЈ НАПЛАЋУЈЕ ПО ОСНОВУ УМНОЖАВАЊА И СТАВЉАЊА ПРИМЕРАКА МУЗИЧКИХ ДЕЛА У ПРОМЕТ

Споразум о тарифи накнада које Сокој наплаћује по основу умножавања и стављања примерака музичких дела у промет објављен је у Службеном гласнику РС, број 5/2020 од 22. јануара 2020. године. Споразум о тарифи закључен са Унијом дискографа Србије као репрезентативним удружењем дискографа/издавача, ступио је на снагу 30. јануара, а примењује се од 1. фебруара 2020. године.

* Напомена:
Молимо Вас да преузете обрасце попуните на рачунару уз помоћ програма MS Word ili Adobe Acrobat / Adobe Acrobat Reade. Попуњене обрасце одштампате на ласерском штампачу, потпишете и доставите лично или поштом Сервису аутора.

 

за информације о висини дуга, приговор на рачун или друга питања у вези са посебном накнадом  

пишите нам на: umnozavanje@sokoj.rs

ТАРИФА НАКНАДА КОЈЕ НАПЛАЋУЈЕ СОКОЈ ЗА САОПШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ МУЗИЧКИХ ДЕЛА ПРЕКО ИНТЕРНЕТА И ТЕЛЕФОНСКИХ СЕРВИСА

Тарифу накнада које наплаћује Сокој за саопштавање јавности музичких дела преко интернета и телефонских сервиса донео је Завод за интелектуалну својину, а објављена је у Службеном гласнику број 84/20 од 12. јуна 2020. године и ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања.

За искоришћавање музичких дела из репертоара Сокоја на неки од следећих начина: Webcasting, Simulcasting, Live streaming, Podcasting, Streaming on demand, Background music, Downloading,  Ringtones ili Music on hold, утврђене су обавезе корисника према ауторима музичких дела, односно према Сокоју, као организацији која остварује њихова права. Обавезе проистичу из Закона о ауторском и сродним правима који је објављен у “Службеном гласнику РС“, број 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – одлука УС и 66/2019 .

Сходно закону, обавезе корисника су:

 1. да прибави дозволу за коришћење музике закључењем уговора са Сокојем (члан 30.и 187. Закона о ауторском и сродним правима);
 • Уговором се прецизира висина ауторске накнаде, у складу са Тарифом накнада које наплаћује Сокој (“Службени гласник РС”, број 84/20). Тарифом утврђена висина накнаде износи 7%, 8% или 12% од прихода у зависности од начина коришћења;
 • Основица за обрачун накнаде и примену процента је укупан приход који се остварује од делатности у оквиру које се искоришћавају музичка дела;
 • Износ накнаде не може бити мањи од најнижег износа накнаде који се утврђује према броју приступа/по преузетом делу;
 • За више од једног канала (стрима) код коришћења Webcasting, Simulcasting i Live streaming накнада за сваки додатни канал се увећава за износ од 400,00 динара;
 • Накнада се обрачунава појединачно за сваки начин искоришћавања, а у случају коришћења путем више облика, износи накнада се сабирају;
 • Према Тарифи накнада које наплаћује Сокој ауторска накнада за Music on hold на месечном нивоу износи 700,00 динара за до 10 телефонских линија на интерној телефонској централи, а преко тог броја за сваку појединачну линију додатних 20,00 динара;
 1. 2. да редовно, једанпут месечно, у писменој форми или путем електронске поште доставља Сокоју извештаје:
 • о оствареном приходу у претходном месецу који укључује приходе од претплате, реклама, спонзорстава, донација и сл.;
 • о броју приступа / броју преузимања;
 • о трошковима који су настали обављањем делатности у случају да није остварио приход, документован, уз изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да није остварио приход и да је навео све трошкове;
 • о коришћеним музичким делима у оквиру сваког облика искоришћавања (пун назив музичког дела, име аутора, коаутора и извођача) и
 • листу музичких дела која чине његову понуду која садржи пун назив музичког дела, име аутора, коаутора и извођача са тачно назначеним бројем приступа/захтева за свако дело посебно (за Downloading i Ringtones);
 1. да плати ауторску накнаду која је утврђена Тарифом, у складу са одговарајућим начином коришћења, у року од осам дана од дана пријема рачуна Сокоја.

Контакт особа за саопштавање јавности музичких дела преко интернета и телефонских сервиса :

Миодраг Мијатовић, координатор Одељења за нове технологије коришћења репертоара

E-mail: miodrag.mijatovic@sokoj.rs

Телефон: 011/4022 442

ТАРИФА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОСЕБНУ НАКНАДУ

Тарифу за остваривање права на посебну накнаду донео је Завод за интелектуалну својину, а објављена је у Службеном гласнику, број 43/13 од 17. маја 2013. године и ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања.

На основу члана 39. Закона о ауторском и сродним правима (“Службени гласник РС”, број 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – одлука УС и 66/2019), предвиђена је обавеза плаћања посебне накнаде за увоз, односно продају техничких уређаја и празних носача звука, слике и текста за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за лично некомерцијално умножавање ауторских дела.

Накнада се обрачунава применом процента од вредности празних носача звука и слике, односно техничких уређаја са Листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и сродних права (“Службени гласник РС”, број 45/2010). Листу техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде утврдила је Влада Републике Србије а у Листу спадају:

 

I Празни носачи звука, слике и текста :

1) Компакт дискови;

2) Дигитални видео дискови;

3) Дигитални видео дискови високе дефиниције;

4) Блу-Реј дискови;

5) Мини дискови;

6) Аудио касете;

7) Видео касете;

8) USB Flash Drive.

 

II  Уређаји :

1) Фотокопир апарати;

2) ЦД резачи (као рачунарске компоненте);

3) ДВД резачи (као рачунарске компоненте);

4) Штампачи;

5) Скенери;

6) Дигитални видео рикордери;

7) Блу-Раy рикордери;

8) Видео рикордери;

9) Дигитални џубоксови;

10) Дигитални аудио плејери;

11) Хи-Фи ЦД рикордер;

12) Хи-Фи ДВД рикордер;

13) Хи-Фи ХД рикордер.

 

Контакт особа за посебну накнаду :

Миодраг Мијатовић, координатор Одељења за нове технологије коришћења репертоара

Е-маил: miodrag.mijatovic@sokoj.rs

Tелефон 011/4022 442