Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

SOKOJ

На седници Скупштине, која је одржана 30. маја 2021. године учествовао је 181 члан Актуелног сазива Скупштине, што је највећи број учесника у историји Сокоја. Имајући у виду да Актуелни сазив Скупштине Сокоја броји 243 члана, то значи да је скоро 75% чланова узело учешће у раду овог најважнијег органа Сокоја, те великим бројем гласова усвојило Извештаје о раду органа Сокоја, Ревизорски извештај Годишњи извештај  о пословању и Финансијски извештај за 2020. годину, Финансијски план за 2021. годину, Извештај о средствима издвојеним за културне намене и за унапређење здравственог и социјалног статуса чланова Сокоја, што све омогућава да се изврши расподела тантијема члановима за репатрициону 2020. годину, нормално функционисање Сокоја у 2021. години, те реализацију пројеката који су конкурисали за средства из Фонда за културна давања.

Скупштина је истовремено била и изборна, као резултат обавезе по новом Статуту Сокоја, да се колективни органи сокоја (Управни одбор и Надзорни одбор), као и тело Сокоја (Савет аутора), по својој структури усагласе са Статутом Сокоја.

Изборна воља чланова Актуелног сазива Скупштине потврдила је рад оних чланова који су до сада радили у органима и телима Сокоја, а који су се кандидовали на овим изборима, на начин да је већина њих поново изабрана у нове органе и тела Сокоја, уз освежења и нове снаге у личностима  Васила Хаџиманова (Управни одбор), Перице Здравковића и Звонимира Ђукића Ђулета (Савет аутора). Уз досадашњег члана Управног одбора, паблишера Right&Royalities company, у овај орган је изабран и Tin Drum Music, а Ricom publishing је изабран као представник паблишера у Надзорном одбору.

Седница Скупштине, како у редовном делу, тако и у изборном процесу протекла је уз поштовање највиших демократских стандарда, као и правила предвиђених актима Сокоја, који су подразумевали и тајност у поступку гласања за кандидате који су се кандидовали за ове изборе.

Стручна служба Сокоја је такође дала свој допринос да се електронска седница Скупштине одржи на квалитетан начин, посебно у делу реализације електронског гласања, које је подигнуто на виши ниво: једноставан за чланове, а истовремено сигуран и несумњив када су у питању резултати гласања по свим тачкама Дневног реда  ове редовне Скупштине Сокоја, која је нужно, због постојећих епидемиолошких услова, обављена у складу са свим важећим прописима.

Подсећамо чланове Сокоја да се са свим документима и одлукама са седнице Скупштине могу упознати на сајту Сокоја, на Порталу за ауторе.

sokojAsset 2

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ СОКОЈА

ОДРЖАН ПРВИ ОНЛАЈН ПЛЕНУМ СОКОЈА