SOKOJ

П О З И В

за пријаву за подстицај музичком стваралаштву

У складу са одредбом 13.6.1.1 Плана расподеле, чланом 15. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из Фонда за културна давања, као и одлуком Управног одбора од 31.1.2024. године, Сокој – Организација музичких аутора Србије (у даљем тексту: Сокој), позива ауторе који су чланови Сокоја и желе да остваре право на подстицај, да у периоду почев од 9.2.2024. године, закључно са даном 9.3.2024. године, изврше пријаве својих дела која припадају категоријама:

  • етно-музике и прерадама традиционалне музике; и
  • духовне (сакралне, односно свете) музике.

Пријаве дела која припадају наведеним категоријама врше се искључиво попуњавањем онлајн формулара којем можете приступити на овом линку.

Пријаве пристигле после утврђеног рока, као и оне које нису достављене на уредно попуњеном формулару, неће бити узете у разматрање.

О благовременим и уредним пријавама одлучује Комисија коју чине чланови комисијe за сериозну/уметничку и џез музику и комисијe за народну, рок и популарну музику. На одлуку Комисије о пријави, аутор који је поднео пријаву, може уложити приговор Савету аутора у року од 15 дана од дана пријема одлуке. Савет аутора у обавези је да донесе одлуку у року од 15 дана од дана пријема приговора. Одлука Савета аутора је коначна.

Напомене:

На подстицај музичком стваралаштву примењују се правила прописана Планом расподеле и Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из Фонда за културна давања.

Право на пријаву по овом Позиву имају живи аутори који су чланови Сокоја чија дела спадају у категорије: етно-музике и прераде традиционалне музике и духовне (сакралне, односно свете) музике. У том смислу, Позив за пријаву за подстицај музичком стваралаштву се искључиво односи на ауторе чија дела спадају  у наведене категорије, док се овај Позив не односи на ауторе и њихова дела која припадају другим музичким категоријама. Уколико аутор у свом опусу има дела која припадају различитим категоријама, пријаву за подстицај музичком стваралаштву може поднети само за дела која припадају категоријама на која се Позив односи.

Једном извршена пријава коју је прихватила Комисија, важи за све будуће обрачунске периоде и није потребна поновна пријава за исто дело.

Овај Позив за пријаву за подстицај музичком стваралаштву се односи на обрачунски период за 2023. годину.

Контакт адреса за све додатне информације je: dokumentacija@sokoj.rs