SOKOJ

На редовној седници одржаној 28. маја 2023. године у Великој сали у Привредној комори Србије, учествовао је 101 члан актуелног сазива Скупштине Сокоја.

Великом већином гласова потврђене су све одлуке донeте на електронским седницама Скупштине Сокоја за време пандемије корона вируса.

Већинским бројем гласова усвојени су извештаји о раду органа Сокоја, као и ревизорски, годишњи извештај о пословању Сокоја за 2022. годину, извештај о средствима издвојеним за културне намене и за унапређење здравственог и социјалног статуса чланова Сокоја, као и финансијски план за 2023. годину, што омогућава да се изврши расподела тантијема члановима за репартициону 2022. годину и нормално функционисање Сокоја у 2023, као и реализацију пројеката који су конкурисали за средства из Фонда за културна давања.

Усвојен је и предлог измена и допуна Плана расподеле, који је израдио и предложио Савет аутора током прве половине 2023. године. Усвојене измене Плана расподеле допринеће усаглашавању овог документа са важећим Статутом Сокоја, прецизирање појединих одредби, конкретизацији појединих процеса, те обухватању нових ситуација које су се појавиле у пракси.

Поред усвањања предлога за избор овлашћеног ревизора, који ће иновативним алатима проверавати пословање Сокоја током 2023. године, донета је и одлука о преношењу издвојених средстава која нису била расподељена током 2022. године, у Фонд за културна и социјална давања за 2023. годину, као и одлуку о начину расподеле средстава која нису, у периоду од пет година од дана завршетка године у којој су коришћена ауторска дела, расподељена и исплаћена носиоцима права. Такође, донета је и одлука о одобравању зајмова Глумачкој организацији Србије.

На презентацији је представљен пројекат с циљевима дугорочног и стабилног обезбеђења информатичких услова за обављање делатности Сокоја, дигитализације и аутоматизације пословних процеса, техничких унапређења и организационог уређења, као и обезбеђења услова за даљи развој и реализацију нових сервиса намењених ауторима.

Представљен је Гантов дијаграм пројектних активности, а као резултат досадашњег развоја пројекта новог ИС, приказан је Портал за мониторинг, еСокој платформа са новим стандардима и компонентама заснована на веб решењима.

Подсећамо чланове Сокоја да се са свим документима и одлукама са седнице Скупштине могу упознати преко портала за ауторе, у оквиру сајта Сокоја.

Захваљујемо свим члановима актуелног сазива Скупштине на активном раду и учешћу у дискусији.

 

Фото: Ненад Ђурђевић

sokojAsset 2

ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА АКТУЕЛНОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ СОКОЈА

ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА АКТУЕЛНОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ СОКОЈА