Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

SOKOJ

Управни одбор је на данашњој седници, 21.05.2021. године, донео Одлуку о сазивању седнице Скупштине Сокоја, која ће се одржати електронским путем дана 30.05.2021. године.

ДНЕВНИ РЕД
РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
која се одржава електронским путем, дана 30.05.2021. године од 8h до 24h

 

 1. Избор чланова Управног одбора, Надзорног одбора и Савета аутора
 2. Усвајање годишњих извештаја о раду:
  • Извештај Управног одбора за 2020. годину
  • Извештаји овлашћеног ревизора за 2020. годину о:
 • годишњем извештају о пословању, посебном извештају о средствима издвојеним за културне намене и за унапређење здравственог и социјалног статуса чланова и

књиговодству и

 • годишњем обрачуну накнада
  • Извештај Надзорног одбора за 2020. годину
  • Извештај Савета аутора за 2020. годину
  • Извештај о средствима издвојеним за културне намене и за унапређење здравственог и социјалног статуса чланова Сокоја 2020. године
  • Годишњи извештај о пословању Сокоја за 2020. годину
 1. Усвајање Финансијског плана за 2021. годину (који укључује план трошкова пословања)
 2. Усвајање предлога за расподелу средстава из Фонда за културна давања за 2021. годину

Материјал можете видети на порталу за ауторе.

sokojAsset 2

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ СОКОЈА