SOKOJ

(Не)брига о српској уметничкој музици – проблеми и изазови са којима се суочавају музичке заоставштине српских композиторa

 

Поводом Дана Легата Славенски (отоворен 8. децембра 1983.) у том простору ће бити организовано предавање и презентација истраживања до којих је дошао музички теоретичар Мирко Јеремић.

Српска уметничка музика има један озбиљан недостатак, који се претворио у горући проблем, а који се тиче недоступности музичког материјала. За велики проценат музичких дела оних српских композитора који нису живи, или се не зна где се налази нотни материјал или су партитуре у веома лошем стању да је из њих немогуће изводити музику. Огроман део нотног материјала се налази по подрумима и ормарима наследника композитора, по магацинима музичких школа, па и на различитим местима широм света. Неке партитуре су мистериозно нестале, иако су биле чуване у државним институцијама, а неке никада нису биле пронађене и прикупљене. Све то отежава сагледавање заоставштине српске музике и српских композитора, као и њихово позиционирање у светским музичким токовима. На предавању ће бити представљени различити случајеви чудних путева губљења партитура и нотних материјала српских композитора, а у циљу приказивања стања српске музике и неопходности преузимања озбиљних активности на проналажењу и чувању дела српских композитора.

Легат Славенски, четвртак 8. децембар у 19 часова

sokojAsset 2

(НЕ)БРИГА О СРПСКОЈ УМЕТНИЧКОЈ МУЗИЦИ

(НЕ)БРИГА О СРПСКОЈ УМЕТНИЧКОЈ МУЗИЦИ