SOKOJ

На иницијативу Управног одбора Сокоја, а у складу са чланом 47 Статута Сокоја, у циљу заједничког расправљања о важним темама из рада Сокоја, као и у циљу боље међусобне информисаности чланова органа и тела Сокоја, одржана је Заједничка седница Управног одбора, Надзорног одбора, Савета аутора и Директора Сокоја.

После успешно одржане Редовне годишње Скупштине Сокоја, као и после завршене расподеле и исплате тантијема ауторима и другим носиоцима права, члановима Сокоја, а пред летњу паузу у раду органа и тела Сокоја, наметнула се потреба да се у оваквом формату анализира и закључи претходни период у раду Сокоја, као и утврде даље активности.

Заједнички је констатовано да је нови План расподеле и решења која је у њему утврдила Скупштина довео до одређених измена, које су пре свега биле очекиване, кроз претходне анализе и симулације које је радила Стручна служба Сокоја, али које, закључено је, треба пратити и даље и у даљем периоду такође анализирати и реаговати уколико нису испуниле жељу и намеру Савета аутора, као предлагача да се постигне правична расподела, што се може констатовати из одређеног броја реакција чланова Сокоја.

Директор Сокоја је информисао чланове органа и тела Сокоја о даљим важним активностима, који се пре свега односе на закључење уговора са конзорцијумом фирми које су одлуком Скупштине изабране да израде и имплементирају нови Информациони систем. Такође их је обавестио да је у току анализа фирми које би, потенцијално од новембра месеца 2022. године радиле мониторинг за Сокој, а све у циљу побољшања ове услуге и даљег смањења трошкова.

Нова организација и систематизација послова, као и одређена нова кадровска решења на кључним позицијама у Сокоју, део су намере да се унесе нова енергија у рад Стручне службе Сокоја, те да се већ добри резултати у наплати ауторских накнада још више побољшају, а на тај начин повећа и фонд за расподелу за чланове Сокоја.

Закључено је да Стручна служба Сокоја наставља са својим уобичајеним активностима  током лета, а у случају неодложних и хитних потреба, Управни одбор, Надзорни одбор, као и Савет аутора ће организовати електронске и ванредне седнице.

sokojAsset 2

ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА ОРГАНА И ТЕЛА СОКОЈА