Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

SOKOJ

Скупштина Сокоја је на ванредној електронској седници одржаној у недељу, 25. априла 2021. године, усвојила нови Статут, који представља још један позитиван помак у пословању Сокоја.

Усвојени Статут боље је усклађен са европском директивом о колективном остваривању ауторског права од претходног, донетог 2010. године, и ближи европским тенденцијама о ауторском и сродним правима. Изменама Статута и бољим дефинисањем појединих чланова, додатно је појашњен правни оквир организације и функционисања Сокоја.

Поред Статута, на ванредној седници је одлучивано и о усвајању предлога Пословника о раду Скупштине Сокоја.

У ванредној електронској седници учествовало је 145 чланова, од укупно 244 члана колико их се налази на проглашеној Листи Актуелног сазива Скупштине Сокоја (на жалост, у међувремену је преминуло 6 чланова). Усвајање предлога Статута Сокоја гласовима је подржало 142 члана док је за усвајање Предлога Пословника о раду Скупштине, гласао укупно 141 члан, од 145 присутних.

По првој тачки Дневног реда за усвајање Предлога Статута Сокоја, 1 је био уздржан, није било гласова против, док су 2 гласа била неважећа. По другој тачки Дневног реда за усвајање Предлога Пословника о раду, 2 је било уздржано, није било гласова против, док су 2 гласа била неважећа.

Подсећамо, претходно су одржана два пленума у оквиру којих су чланови имали прилику да изнесу своје предлоге и сугестије а део истих је имплементиран у коначни текст Нацрта Статута Сокоја.

Оба предлога су усвојена убедљивом већином гласова. Имајући у виду електронски формат седнице наметнут пандемијом вируса COVID19, одзив чланства био је одличан. Захваљујемо свим члановима Актуелног сазива Скупштине који су учествовали у одржавању седнице и допринели модернизацији једног од најважнијих аката Сокоја.

Усвојени Статут Сокоја и Пословник о раду Скупштине, ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и wеб страни Сокоја.

sokojAsset 2

УСВОЈЕН НОВИ СТАТУТ СОКОЈА