Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

SOKOJ

Привредна комора, Секције националних комерцијалних  ТВ емитера и  Секције радио емитера обратили су се  Сокоју– Организацији музичких аутора Србије, са предлогом смањења накнада, одобравањем одређених попуста, односно пружању олакшица чланицама Групације због новонастале ситуације изазване пандемијом корона вируса која је довела до отежаног пословања емитера и смањења прихода.

Сокој је одмах на почетку пандемије обавестио кориснике и Комору да је вољан да изађе у сусрет корисницима репертоара.

Сокој је одобрио значајне попусте и погодности везане за рокове плаћања корисницима – комерцијалним радио и ТВ емитерима који плаћају ауторску накнаду не на основу прихода већ на основу паушалног износа,.

Сви комерцијални радио и ТВ емитери добили су :

за март, април и  мај одложено плаћање од 60 дана,

за јули август и септембар емитери који су на минималној накнади са сервисном зоном покривања до 300.000 становника додатних 20% попуста са роком плаћања обавеза од 60 дана.

Емитери – корисници који плаћају ауторску накнаду на основу процента од прихода уколико имају умањене приходе и номинални износ накнаде биће сразмерно мањи, а самим тим у правој сразмери ће сносити последице пандемије и емитери (радио и ТВ) и аутори.

Одобравањем додатних попуста емитерима на које пандемија мање утиче од осталих корисника других видова коришћења, угрожава се рад саме Организације, економска егзистенција аутора и запослених у организацији.

Свим кабловским реемитерима који су имали проблем са наплатом (због ванредног стања и опште ситуације) Сокој је одобрио одложено плаћање обавеза од 60 дана, а  који су имали такав захтев.

 Корисници јавног извођења добили су попусте који накнаду плаћају у складу са Тарифом накнада по основу јавног извођења у угоститељским објектима („Сл. Гласник РС“ 12-12 број 02-750/2)  за следеће врсте корисника:

за месец март  ови корисници су добили  50% попуста и рок плаћања од 60 дана, а  април и мај месец нису фактурисани. За јули и август одобрен је попуст од 30% и рок плаћања је продужен за 30 дана.

Корисницима из реда јавног саопштавања и то :

за месец март и мај је одобрено 50% попуста и одложено плаћање од 60 дана, а  април месец није фактурисан.

За јули и август одобрен је попуст од 30% и рок плаћања је продужен за 30 дана.

Посебно, имајући у виду тешку ситуацију хотела који се налазе у градовима (Београд, Нови Сад, Крагујевац, Краљево, Апатин, Пирот, и други) ,

одобрен је додатни попуст од  70%  за јули и август и  рок плаћања продужен је на 30 дана.

Корисницима који због ситуације изазване пандемијом корона вируса не раде, а о томе су обавестили Сокој, не наплаћује се  ауторска накнада.

Управни одбор Сокоја и директор Сокоја, редовно прате укупну ситуацију са пандемијом КОВИД-19 сагледавајући утицај који има пандемија  на привреду и кориснике музичког репертоара, тако и економски утицај  који има на чланове ауторе, предузимајући рационалне одлуке у циљу ублажавања оваквих негативних последица.

sokojAsset 2

ОЛАКШИЦЕ КОРИСНИЦИМА – ПОПУСТИ