Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

SOKOJ

Поштовани аутори, чланови Сокоја,

Управни одбор Сокоја је на седници дана 17. марта 2021. године донео Одлуку, у складу са Правилником о социјалним давањима, те је на тај начин омогућио трећу по реду исплату помоћи егзистенцијално угроженим ауторима.

Управни одбор је ову Одлуку донео сагледавајући општу ситуацију у Републици Србији услед пандемије корона вирусом COVID-19 и негативних ефеката посебно финансијске природе које пандемија има по ауторе, наше чланове, који су у датим околностима спречени да раде и зараде, а истовремено и повећаном потрошњом и издацима за основне намирнице , лекове и разна прописана и друга средства за борбу против овог вируса. Одлуку Управног одбора можете погледати у приложеном пдф документу.

Право на помоћ из Фонда , по основу егзистенцијалне угрожености, има члан који испуњава следеће услове:

Они чланови, који се налазе у овим категоријама, а имају потребу за овом фиксном помоћи у износу од 24.000,00 динара, потребно је да се обрате Стручној служби Сокоја, на маил адресу: pomoc.autorima@sokoj.rs или редовном поштом на адресу Сокој – Организација музичких аутора Србије, Београд, Мишарска 12-14, са децидираном молбом и пратећим доказима, као и изјавом да спадају у категорију чланова који имају право на помоћ, предвиђену Правилником.

По пријему молбе, у што краћем року и по хитном поступку, Стручна служба ће након провере да ли су достављени одговарајући докази и након провере испуњења осталих услова, ауторима који испуњавају услове извршити исплату овог износа, на рачун, који се води у евиденцији Сокоја.

sokojAsset 2

ТРЕЋА ИСПЛАТА ПОМОЋИ УГРОЖЕНИМ АУТОРИМА