SOKOJ

Концерт под називом Симфонија Оријента Јосипа Славенског одржаће се 01. јула 2022. године у 21:00 час, у Атријуму Ректората Универзитета у Београду. Носиоци пројекта су Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Уметнички ансамбл Министарства одбране Станислав Бинички. Пројекат представља реактуелизацију и ревитализацију Симфоније Оријента кроз визуру савременог приступа његовој интерпретацији и поставци, односно његова трансформација у мултимедијалне оквире кроз синтезу различитих области уметности (музичке, примењених уметности и дизајна и драмских уметности).

Мултимедијално осмишљавање концертног извођења Симфоније Оријента биће посматрано кроз контекст композиција које припадају истом идејно-тематском кругу Јосипа Славенског, коме припада и Симфонија Оријента. На појединим скицама ових дела налазе се композиторове назнаке за коришћење визуелних светлосних ефеката али и идеје о балету и кореографији које никада није остварио. Овакви поступци сведоче о промишљању Славенског о својим делима кроз концепте који се јављају у другој половини XIX века: идеја о свеобухватној уметности и виђење музике кроз спектар боја. Уз то, Симфонија Оријента привлачи посебну пажњу организацијом мелодијског и ритмичког материјала, нестандардне форме и латентне хармоније проистекле из фолклорних напева, као и остали елементи музичког изражавања, дајући тако могућност за остварење савременог интерпретативног приступа извођењу овог дела, што подразумева прикључивање других грана уметности у његово концертно извођење.

Пројекат је подржао Сокој из Фонда за културна давања

sokojAsset 2

СИМФОНИЈА ОРИЈЕНТА

СИМФОНИЈА ОРИЈЕНТА