Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

SOKOJ

Подсећамо чланове Сокоја да је 1. март 2021. године датум закључења целокупне документације за расподелу накнаде за 2020. годину. Позивамо Вас да извршите пријаву својих нових дела. Листу непријављених дела која су повезана са Вашим ауторством према подацима о коришћењу можете преузети на Порталу за чланове, на интернет страни Сокоја.

Дела можете пријавити онлајн, путем Портала за чланове уз претходно закључивање Уговора за електронску пријаву дела или путем обрасца Пријаве дела, које можете преузети на интернет страници  Сокоја www.sokoj.rs на страни Обрасци за ауторе https://www.sokoj.rs/sr/obrasci/

Одштампане и попуњене обрасце можете послати на  адресу Сокоја, Мишарска 12-14, 11000 Београд или предати на пријавници Сокоја. Уколико немате могућност штампања обрасца, празне обрасце можете преузети на пријавници.

Музичко дело пријављује композитор дела, с тим да дело са текстом (музичко дело са речима) може пријавити само уз писану сагласност аутора текста односно носилаца права на тексту.

Аутор текста музичког дела може пријавити дело само уз писану сагласност композитора на делу односно носилаца права на композицији дела.

Аутор односно други носилац права може пријавити и туђе дело ако је Сокоју доставио одговарајућу документацију (уговор или решење о наслеђивању) којом доказује да остварује имовинска права на делу.

Подносилац пријаве дела одговара Сокоју и другим ауторима и носиоцима права за штету која може настати због нетачне или непотпуне пријаве.

Напомињемо, да је због епидемиолошке ситуације немогуће обезбедити попуњавање образаца у просторијама Сокоја, па апелујемо да дела пријавите путем Портала.

Више детаља можете прочитати на нашем сајту  страници у наставку

 https://www.sokoj.rs/sr/autori/clanstvo-u-sokoju/.

Све додатне информације можете добити путем мејла dokumentacija@sokoj.rs.

sokojAsset 2

ПОЗИВ ЧЛАНОВИМА СОКОЈА ДА ИЗВРШЕ ПРИЈАВУ НЕПРИЈАВЉЕНИХ ДЕЛА