Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

SOKOJ

У циљу стимулисања, промовисања и чувања музичког стваралаштва домаћих аутора свих жанрова, који су заштиту права поверили Сокоју – Организацији музичких аутора Србије, отворен је нови конкурс Фонда за културна давања. 

Право учешћа на конкурсу имају правна лица регистрована на територији Републике Србије, која постоје најмање 2 године и имају искуство и капацитет за реализацију програма за који подносе пријаву и физичка лица са држављанством на територији Републике Србије. Конкурсом су обухваћени музичко стваралаштво, концертно извођење, музичке манифестације и музичко-издавачка делатност. 

Предност приликом доделе средстава имаће програми и пројекти који укључују дела више аутора, а сви одобрени пројекти морају бити реализовани и оправдани до 31. децембра 2022. године. 

Пријављивање се врши путем електронског формулара на сајту Сокоја, а последњи дан за попуњавање конкурсних пријава и прилагање пропратне документације је 04. март 2021. године до поноћи.

Више информација о пропозицијама конкурса и формулар за пријављивање можете пронаћи овде

sokojAsset 2

ОТВОРЕН КОНКУРС ФОНДА ЗА КУЛТУРНА ДАВАЊА СОКОЈА