Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

SOKOJ

 

С обзиром на тренутну ситуацију изазвану пандемијом COVID-19 која је узроковала пословање под отежаним околностима као и скраћено радно време угоститељских објеката у складу са Одлуком Владе, Управни одбор Сокоја је донео Одлуку да се корисницима и то:

 

·         угоститељски објекти (ресторани, кафеи, кафићи, интернет кафеи, баште, киосци брзе хране који поседују простор за смештај гостију); и

         дискотеке, клубови, сплавови и други слични угоститељски објекти,

 

одобри умањење рачуна за децембар месец 2020. године у висини од 50% .

Корисницима који су обавестили Сокој да нису радили неће бити фактурисана ауторска накнада.За све информације се можете обратити мејлом или телефоном који су истакнути на сајту Сокоја.

sokojAsset 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О УМАЊЕЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНОГ САОПШТАВАЊА МУЗИЧКИХ ДЕЛА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА