SOKOJ

S obzirom da su i dalje na snazi mere Vlade Republike Srbije, usled aktuelne situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19, Upravni odbor doneo je sledeće odluke za korisnike:

JAVNO SAOPŠTAVANJE:

Popust od 50% na obračun autorske naknade za mesec januar 2021. godine za javno saopštavanje (kontinualno korišćenje) i to za sledeće kategorije korisnika:
– ugostiteljski objekti i
– dečije igraonice.

JAVNO IZVOĐENJE:

Korisnicima se neće fakturisati autorska naknada za mesec januar 2021. godine po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smeštajnih kapaciteta) u skladu sa Tarifama naknada („Sl. glasnik RS“ 12/12 broj 02-750/2 i 02-749/3) ) i to za sledeće kategorije korisnika:
– diskoteke, klubovi, barovi, splavovi i drugi slični objekti,
– restorani, kafane, kafići i slični objekti.

Sokoj će, kao i do sada, pratiti situaciju na terenu i truditi se da ublaži negativne posledice epidemije adekvatnim merama, kako za korisnike muzičkog repertoara tako i za svoje članove autore.

Podsećamo, korisnicima koji zbog situacije izazvane pandemijom korona virusa ne rade, a o tome su obavestili Sokoj, ne naplaćuje se autorska naknada.

sokojAsset 2

OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKE O POPUSTU ZA MESEC JANUAR 2021. GODINE

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI