Home / Korisnici

Zanatske radnje

U zanatske radnje spadaju:  frizerski saloni, saloni lepote, kozmetički, pedikir i manikir saloni, spa centri, saloni za masažu i sl.)

Naknada se plaća mesečno, prema površini ozvučenog prostora u kvm i to:

Površina u kvm Broj bodova
do 30 60
od 31 do 60 100
od 61 do 100 150
na svakih 30 po 20

Vrednost boda iznosi 11,00 dinara, bez PDV.

U zavisnosti od regiona u kome se nalazi sedište korisnika, na iznose autorske naknade izražene u paušalu primenjuju se sledeći koeficijenti:

  • za teritoriju Beograda, Novog Sada, kao i turistička mesta   1,00
  • za region Vojvodine   0,90
  • za region Centralne i Zapadne Srbije   0,80
  • za region Istočne i Južne Srbije   0,70

NAPOMENA:
Formular za prijavljivanje muzičke manifestacije i formular za izveštaj po održanoj muzičkoj manifestaciji nalazi se na stranici DOWNLOAD.
 

Koji ste korisnik?