Home / Korisnici

Zabavne priredbe

Ako organizujete neku od zabavnih priredbi na javnom mestu (svadbu, promociju, proslavu, modnu reviju, matursko veče, doček Nove godine) na kojoj će se koristiti i muzika, imate zakonsku obavezu prema autorima muzike.
Korišćenje muzike na takvoj priredbi, po zakonu, treba prijaviti, zatražiti dozvolu Sokoja. Naknadu ćete platiti po priredbi, a visinu i način na koji je Sokoj obračunava pronaćićete u

Svadbe, promocije, proslave, modne revije i slično
Naknada se plaća po priredbi i obračunava prema kapacitetu objekta - broju stolica / posetilaca i to:

Broj stolica/posetilaca Broj bodova
do 50 300
od 51 do 100 500
od 101 do 200 800
od 301 do 500 1.500
preko 500, na svakih 50 po 50


Za organizaciju zabavnih priredbi u diskotekama, klubovima, splavovima i sličnim ugostiteljskim objektima naknada se plaća u iznosu od 10 bodova po posetiocu, računajući 1 posetioca na 1m2.
Vrednost boda iznosi 11,00 dinara.
Iznosi u tarifi iskazani su bez poreza na dodatu vrednost.


Maturske večeri

Naknada se plaća po priredbi i obračunava u visini od 6% od prihoda ostvarenog prodajom ulaznica, konzumacija i slično, odnosno u iznosu od 20 bodova po stolici/posetiocu.
Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe.
Vrednost boda iznosi 11,00 dinara.
Iznosi u tarifi iskazani su bez poreza na dodatu vrednost.


Doček Nove godine (31.12/1.1 i 13.1/14.1)

Naknada se plaća po priredbi i obračunava:
  • za organizaciju dočeka u diskotekama, klubovima, splavovima i sličnim ugostiteljskim objektima u iznosu od 20 bodova po posetiocu, računajući 1 posetioca na 1m2;
  • za organizaciju dočeka u restoranima i drugim ugostiteljskim objektima u iznosu od 6% od prihoda ostvarenog prodajom ulaznica, konzumacija i sl. odnosno u iznosu od 30 bodova po stolici, računajući raspoloživ broj mesta (pun kapacitet), u slučaju da se ne vrši prodaja ulaznica;
  • za organizaciju dočeka na otvorenom prostoru (gradski trgovi i slično), u iznosu od 1 boda po posetiocu, računajući 3 posetioca na 1m2.
Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja priredbe.
Vrednost boda iznosi 11,00 dinara.
Iznosi u Tarifi iskazani su bez poreza na dodatu vrednost.


NAPOMENA:
Formular za prijavljivanje muzičke manifestacije i formular za izveštaj po održanoj muzičkoj manifestaciji nalazi se na stranici DOWNLOAD.


Kontakt osoba:
Tamara Zlatanović, koordinator Odeljenja za javno izvođenje i saopštavanje
tel: (+381 11) 4033 109, fax: 4033 154
E-mail: tamara.zlatanovic@sokoj.rs

Koji ste korisnik?