Home / Korisnici

Proizvođači, uvoznici i prodavci tehničkih uređaja

Proizvođači, uvoznici i prodavci tehničkih uređaja dužni su da plaćaju posebnu naknadu od prodaje tehničkih uređaja koji su podobni za umnožavanje muzičkih dela, kao i nesnimljenih nosača zvuka, odnosno slike (audio kasete, video kasete, CD i sl.)

Naknada se plaća mesečno, odnosno po realizovanom uvozu, u iznosu od 1% od maloprodajne cene svakog tehničkog uređaja koji je podoban za umnožavanje muzičkih dela, odnosno svakog nesnimljenog nosača zvuka, odnosno slike.

Korisnik je dužan da dostavlja izveštaje o prodaji, odnosno uvozu, do 15. u mesecu za prethodni mesec, odnosno u roku od 15 dana po realizaciji uvoza.

Kontakt osoba: Miodrag Mijatović, koordinator odeljenja za nove tehnologije korišćenja repertoara
telefon : (+381 11) 4022 442, fax: 4033 154
miodrag.mijatovic@sokoj.rs

Koji ste korisnik?