Home / Korisnici

Ostali korisnici

Pozorišta i bioskopi

Naknada se plaća mesečno, za korišćenje muzike pre početka predstave, u pauzi i na kraju predstave u iznosu:
 • za centralno ozvučenje 200 bodova
 • po zvučnoj kutiji 20 bodova
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara


Sportsko-rekreativni centri (bazeni, kupatila, klizališta i sl.)

Naknada se plaća mesečno i to:
 • za centralno ozvučenje 300 bodova;
 • po zvučnoj kutiji 20 bodova;
 • po uređaju za reprodukciju muzike 200 bodova
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara


Sale za rekreaciju ( fitnes klubovi, aerobik sale, joga, pilates i sl.)

Naknada se plaća mesečno, u iznosu od 200 bodova.
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara


Plesne škole

Naknada se plaća mesečno, u iznosu od 5 bodova po polazniku, a prema broju upisanih polaznika u toku meseca.
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara.


Stadioni, sportske hale i sl.

Naknada se plaća po održanoj sportskoj manifestaciji za korišćenje muzike pre početka, u pauzi ili posle sportske manifestacije, i to:
- do 10.000 sedišta u iznosu od 300 bodova;
- od 10.000 do 30.000 sedišta u iznosu od 400 bodova;
- više od 30.000 sedišta u iznosu od 500 bodova
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara


Trgovine
(butici, prodavnice, tržni centri, robne kuće, samoposluge i sl.)

Naknada se plaća mesečno i to:
 • za centralno ozvučenje 200 bodova;
 • po zvučnoj kutiji 10 bodova;
 • po uređaju za reprodukciju muzike 50 bodova.
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara
U okviru tržnog centra sa centralnim ozvučenjem, naknadu plaća i svaki korisnik koji u svom lokalu koristi uređaje za reprodukciju muzike, kao i u slučaju kada koristi centralno ozvučenje.


Zanatske radnje
(frizerski saloni, kozmetički saloni, pedikirski saloni, saloni za masažu i sl.)

Naknada se plaća mesečno, u iznosu od 60 bodova.
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara


Sajmovi

Naknada se plaća u iznosu od:
 • 400 bodova po danu, za korišćenje na prostoru površine do 5000 kvm
 • 800 bodova po danu, za korišćenje na prostoru površine preko 5000 kvm.
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara


Biblioteke, galerije, muzeji i drugi izložbeni prostori

Naknada se plaća mesečno, u iznosu od 100 bodova.
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara


Prevozna sredstva

Naknada se plaća mesečno i to:
 • u autobusu 50 bodova;
 • u avionu 100 bodova;
 • u vozu (po ozvučenom vagonu) 100 bodova;
 • na brodu 100 bodova
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara


Zabavni parkovi

Naknada se plaća po danu, u iznosu od 100 bodova.
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara.


Javni prostori
(čekaonice, parkirališta, železničke, autobuske i metro stanice,
javne garaže, pristaništa, aerodromi, liftovi i sl.)

Naknada se plaća mesečno i to za centralno ozvučenje 200 bodova i po zvučnoj kutiji 20 bodova, odnosno u visini od 1 boda po 1 kvadratnom metru prostora.
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara.


Video klubovi, CD klubovi, kiosci, filijale banaka, pošta,
internet kafei, kladionice, bilijar sale, kockarnice i slični javni prostori

Naknada se plaća mesečno, u iznosu od 100 bodova.
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara.


Instalacije za audio-vizuelno oglašavanje

Naknada se plaća po instalaciji, u visini od 50 bodova.
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara.


NAPOMENA:
Formular za prijavljivanje muzičke manifestacije i formular za izveštaj po održanoj muzičkoj manifestaciji nalazi se na stranici DOWNLOAD.
 

Koji ste korisnik?