Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Poslovanje Asocijacije muzičkih autora AMUS iz Sarajeva, koja naplaćuje autorsku naknadu za korišćenje muzičkih dela na teritoriji Bosne i Hercegovine, bilo je tema razmatranja i odlučivanja na godišnjoj sednici Generalne skupštine krovne organizacije CISAC, održane u Seulu 31. maja 2024. godine.

Mnogi mediji u BiH su ranije objavljivali tekstove o nezadovoljnim autorima, članovima AMUS-a, koji su ukazivali na brojne nepravilnosti i netransparentnosti u njihovom radu. Pre izvesnog vremena, Institut za intelektualno vlasništvo BiH najavio je i oduzimanje licence AMUS-u, a ovoj organizaciji je 2019. godine već uslovno oduzeta dozvola za rad na 12 meseci. 

O tome smo razgovarali sa g.Pavlom Pavičićem, šefom Službe za međunarodne pravne poslove u Sokoju, inače članom delegacije Sokoja na Generalnoj skupštini CISAC-a.

„Proverom i kontrolom sprovedenom od strane Sekretarijata CISAC-a, utvrđeno je da AMUS nije primenjivao međunarodne standarde, profesionalna pravila i obavezujuće rezolucije, koje važe za sve kolektivne organizacije, članice CISAC-a, i koje obaveze ispunjavaju društva iz celog sveta. Stoga je AMUS-u predstavljen akcioni plan koji ima za cilj otklanjanje nepravilnosti u radu, sa rokom sprovođenja do kraja 2024. godine“, ističe g.Pavičić.

Kako g. Pavičić dalje navodi, CISAC je na Generalnoj skupštini usvojio meru nadzora nad implementacijom akcionog plana. Ukoliko AMUS u ostavljenom roku ne postupi po nalogu, biće isključen iz stalnog članstva CISAC-a. Ovakvo postupanje će sigurno biti signal i Institutu BiH, kao nadležnom organu, da izvrši dodatni nadzor nad AMUS-om, shodno primedbama iznetim od strane CISAC-a.

Takođe je potrebno napomenuti da je o problemima u saradnji sa AMUSOM Sokoj obaveštavao CISAC, dostavljajući mu potrebnu dokumentaciju i dokaze da AMUS, kada je u pitanju Sokoj, ne izvršava međusobni ugovor o saradnji, kasni sa isplatama prikupljene naknade autorima u Srbiji, kao i drugim drastičnim kršenjima CISAC-ovih pravila od strane ove organizacije.

Važno je reći da CISAC – međunarodna konfederacija društava autora i kompozitora, predstavlja vodeću svetsku mrežu organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava, sa preko 227 članica iz više od 116 zemalja. CISAC kroz svoje aktivnosti zastupa i promoviše interese 5 miliona autora iz oblasti muzike, filma, pozorišta, književnosti i likovnih umetnosti. Kroz svoju tehničku i poslovnu infrastrukturu, CISAC obezbeđuje da se operativno poslovanje organizacija-članica vrši na nivou najviših industrijskih standarda i najboljih praksi.