Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

SOKOJ

Поштовани аутори, чланови Сокоја,

Имајући у виду ванредну ситуацију у којој се нашла наша земља, али и цео свет у борби са пандемијом корона вируса,  имајући такође у виду могуће и повећане проблеме вас аутора, наших чланова, посебно финансијске природе, изазване немогућношћу да се ради и заради, али и повећаном потрошњом и издацима за основне намирнице, лекове и посебно средства за борбу против корона вируса, Управни одбор Сокоја је донео Одлуку и допунио Правилник о социјалним давањима, те на тај начин отворио могућност за додатну помоћ ауторима у овој ситуацији. Одлуку УО и допуну Правилника можете погледати овде (ОДЛУКА и ПРАВИЛНИК)

Намера је да се овим допунама, осим већ утврђених случајева социјалних потреба аутора (здравствена и егзистенцијална угроженост), као додатни случај регулише и наступање одређеног ванредног догађаја (као што је у овом случају ванредно стање изазвано пандемијом корона вируса), те посебни услови за добијање једнократне помоћи, као начина превазилажења проблема изазваних таквим ванредним догађајем.

Управо због такве повећане угрожености наших чланова, Управни одбор је одлучио да се цензус у примљеним тантијемама, само за ову ситуацију подигне на 500.000,00 динара (уплате по свим основама) узимајући у обзир период последњих дванаест месеци, рачунајући од месеца који је претходио месецу у коме је поднета молба, као и да се ова врста помоћи односи на стварно угрожене ауторе, оне који су незапослени, самостални уметници, пензионери са пензијом не већом од 32.000,00 динара и на оне који нису предузетници или власници привредног субјекта.

Они чланови, који се налазе у овим категоријама, а имају потребу за овом фиксном помоћи у износу од 24.000,00 динара, потребно је да се обрате Стручној служби Сокоја, због тренутних околности слањем искључиво молбе на маил адресу: помоц.ауторима@сокој.рс са децидираном изјавом да им је помоћ потребна, као и изјавом да спадају у категорију угрожених, предвиђену Правилником. У складу са допуњеним Правилником, потребне доказе о оваквом свом статусу аутори који су поднели молбу морају да доставе Стручној служби Сокоја када ванредни догађај престане, у овом случају одмах по престанку ванредног стања, а најдаље у року од 90 дана од дана његовог престанка.

По пријему молбе, у што краћем року и по хитном поступку, Стручна служба ће  извршити исплату овог износа, на рачун аутора, који се води у евиденцији Сокоја.

sokojAsset 2

ПОМОЋ АУТОРИМА