CISAC BIEM
Home / O nama

Vizit karta

Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije
Mišarska 12-14
11000 Beograd, Vračar
tel.: (+381 11) 4033 100
fax: (+381 11)  4033 154
e-mail: sokoj@sokoj.rs
www.sokoj.rs

Ovlašćeno lice: Aleksandar Kovačević, Direktor
PIB: 101600879
Matični broj: 7000413
Šifra delatnosti: 91110
Banka: Vojvođanska banka
Broj računa: 355-1016140-30

Radno vreme: 08.00 - 16.00 časova

Aleksandar Kovačević
Direktor
tel.: (+381 11) 4033 100, fax: 4033 154
e-mail: aleksandar.kovacevic@sokoj.rs

Dragan Stojković
Zamenik direktora
tel.: (+381 11) 4033 102, fax: 4033 154
e-mail: dragan.stojkovic@sokoj.rs

Mara Rudić
Šef Službe finansija i knjigovodstva
tel.: (+381 11) 4033 105, fax: 4033 154
e-mail: mara.rudic@sokoj.rs

Srećko Barbarić
Šef Službe dokumentacije i raspodele
tel.: (+381 11) 4033 106, fax: 4033 154
e-mail: srecko.barbaric@sokoj.rs

Tomislav Jovanović
 Šef Službe informatike i tehnike
tel.: (+381 11) 4033 104 fax: 4033 154
e-mail: tomislav.jovanovic@sokoj.rs

Ivana Stojković Maksimović
Šef Službe za pravne i opšte poslove
tel.: (+381 11) 4033 103, fax: 4033 154
e-mail: ivana.stojkovic.maksimovic@sokoj.rs

Tatjana Obradović
Viši stručni saradnik pravnik
tel.: (+381 11) 4033 143, fax: 4033 154
e-mail: tatjana.obradovic@sokoj.rs

Mirjana Tešić Perović

Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju
tel.: (+381 11) 4033 111,  fax: 4033 154
e-mail: mirjana.tesic.perovic@sokoj.rs

Marija Cvijanović
Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću
tel.: (+381 11) 4033 110,  fax: 4033 154
e-mail: marija.cvijanovic@sokoj.rs

Služba za naplatu
Dragana Mihajlović
Koordinator Odeljenja za emitovanje i reemitovanje
tel: (+381 11) 4033 108, fax: 4033 154
e-mail: dragana.mihajlovic@sokoj.rs

Služba za naplatu
Tamara Zlatanović
Koordinator Odeljenja za javno izvođenje i saopštavanje
tel: (+381 11) 4033 109, fax: 4033 154
e-mail: tamara.zlatanovic@sokoj.rs

Servis autora
Vidoje Filipović
tel: (+381 11) 4033 130, fax: 4033 154
e-mail: vidoje.filipovic@sokoj.rs

Služba dokumentacije i raspodele
Milica Bursać
Koordinator
tel: (+381 11) 4033 125, fax: 4033 154
e-mail: milica.bursac@sokoj.rs

Služba dokumentacije i raspodele
Natalija Matijević
Koordinator
tel: (+381 11) 4033 131, fax: 4033 154
e-mail: natasa.matijevic@sokoj.rs