Home / O nama

Savet autora

Savet autora Sokoja kontroliše i reguliše primenu Plana raspodele.

15 članova Saveta autora imenuje Skupština Sokoja i u svom sastavu moraju da imaju adekvatnu zastupljenost žanrova: 5 autora iz žanra umetničke i džez muzike i 10 autora iz drugih žanrova.

Stručne poslove Savet autora može da radi u manjim stručnim komisijama.
U nadležnosti, ovog savetodavnog tela, je predlaganje Plana raspodele, kontrola primene Plana raspodele, kao i odlučivanje po žalbama autora koje se odnose na primenu Plana raspodele.

Na sednici Skupštine Sokoja, održane 20. maja 2018. godine, izabrani su članovi Saveta autora:

Dušan ALAGIĆ
Ivan BRKLJAČIĆ
Nevenka LEKOVIĆ
Miša MARKOVIĆ
Slobodan MARKOVIĆ
Branka POPOVIĆ
Radivoje RADIVOJEVIĆ
Zlatko TIMOTIĆ
Vladimir TOŠIĆ