Home / Novosti

Dopis Vladi Republike Srbije

31.03.2020

Rad Sokoja za vreme vanrednog stanja

Poštovani članovi, imamo potrebu da vas informišemo o radu Sokoja za vreme vanrednog stanja, koji se obavlja bez ikakvih zastoja, iako u izuzetno promenjenim i otežanim okolnostima.

Zbog bezbednosnih razloga, pogoršanih proglašenjem pandemije, kao i u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije  o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, direktor Sokoja je organizovao rad zaposlenih Sokoja od kuće, što omogućavaju savremena tehnološka rešenja.

Međutim i pored toga, Stručna služba obavlja sve planirane aktivnosti, u predvidjenim rokovima, tako da za sada nema opasnosti od zastoja,odlaganja ili prekida najvažnijih procesa u Sokoju, a posebno onog koji je najinteresantniji članovima: obračuna i isplate tantijema u uobičajenom roku. Napominjemo da se na tome radi najviše.

Organi Sokoja, Upravni i Nadzorni odbor, kao i Savet autora, svaki u svom delokrugu, rade i komuniciraju na dnevnom nivou, posebno predsednici i potpredsednici ovih organa.

Takođe, permanentna je komunikacija Sokoja sa svojom krovnom organizacijom Cisac, koja sa svoje strane radi na animaciji vlada zemalja svojih članica, kako bi se organizacijama, pa tako i njenim članovima, pomoglo u ovoj situaciji.

Na kraju, Menadžment Sokoja komunicira i sa unutrašnjim faktorima, institucijama nadležnim za iznalaženje ekonomskih modela pomoći privredi i građanima Srbije, pa je tako stalna komunikacija sa Privrednom komorom Srbije u okviru koje postoji Udruženje za kreativnu industriju i Grupacija organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, preko koje dajemo svoje predloge državnim organima. Tako smo, zajedno sa ostalim organizacijama koje se bave kolektivnim ostvarivanjem autorskog i srodnih prava, poslali dopis Vladi Republike Srbije, a sve u želji da skrenemo pažnju na sebe, a posebno na vas, naše članove.

Tekst obraćanja Vladi možete da pročitate u prilogu.« povratak