Home / Novosti

AKCIJA POMOĆI AUTORIMA SOKOJA USPEŠNO OKONČANA

27.04.2020

Zbog situacije nastale pandemijom korona virusa, posebno moguće finansijske krize u kojoj su se našli članovi Sokoja, Upravni odbor je hitno reagovao izmenom Pravilnika o socijalnim davanjima i stvorio mogućnost da se isplati jednokratna pomoć u iznosu od 24.ooo,oo dinara, najugroženijim autorima. Rezultat ovakvog poteza je da je više od 500 članova Sokoja dobilo ovu pomoć, koja im je, uzimajući u obzir njihove mailove, kojima su izrazili zahvalnost Sokoju, stvarno mnogo značila.

Sredstva iz Fonda za socijalna davanja, izdvojena za ovu namenu su potrošena, pa je Upravni odbor na svojo elektronskoj sednici, konstatujući uspešnost ove akcije, doneo zaključak o obustavi ove akcije.(prilog.pdf zaključka)

Sokoj će i u budućnosti reagovati na ovakav način, a kada je u pitanju dobrobit članova, mada se nada da za to više neće biti potrebe, posebno zato jer predstoji godišnja isplata tantijema članovima Sokoja, koja će, imajući u vidu da je 2019. godina bila istorijska godina, što se tiče prikupljene naknade, biti medju najboljim za naše članove.
 

« povratak