Home / Novosti

VANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA SOKOJA

27.01.2020

U nedelju, 26. januara 2020. godine uspešno je održana vanredna, izborna sednica Skupštine Sokoja. Uz prisustvo 95 članova Aktuelnog saziva naše Skupštine, obavljeni su izbori za organe Sokoja. Sednica je protekla radno, efikasno i u demokratskoj atmosferi. Uskoro će odluke i ostala dokumenta biti objavljena na sajtu i Portalu za članove.

Pre svega, bilo je važno izabrati novi Nadzorni odbor, kako bi Sokoj mogao nesmetano da funkcioniše, a imajući u vidu da je na prethodnoj sednici Skupštine Nadzorni odbor u prethodnom mandatu razrešen dužnosti. Od sedam kandidata, čije je kandidature proglasila Izborna komisija, u Nadzorni odbor Sokoja izabrani su: Ana Lavrnić (Stanić), Miloš Zatkalik, Dragoljub ilić Ilke, Branko Isaković i Željko Vasić.

Za Upravni odbor su birana tri člana, kako bi se ovaj organ popunio, posle prethodnih ostavki nekoliko članova, tako da su za nove članove Upravnog odbora izabrani: Divna Ljubojević, Tatjana Milošević Mijanović i Bora Dugić.

Savet autora je u prethodnom periodu takođe ostao bez jednog člana, koji je podneo ostavku, pa su se za ovo stalno stručno radno telo Skupštine kandidovala dva kandidata, a većinu glasova Skupštine dobio je Slavko Mitrović Cale.

U kratkom roku, novi Nadzorni odbor Sokoja će se konstituisati, u smislu da iz svojih redova izabere predsednika i potpredsednika Nadzornog odbora, te otpočeti sa svojim radom.

Takođe, i ostali organi Sokoja nastavljaju punom parom sa svojim radom, osveženi i popunjeni novim članovima, s obzirom da su pred Sokojem mnogi izazovi i važne odluke, među kojima je i promena Statuta Sokoja. Na tome već intenzivno radi formirana Statutarna komisija uz pomoć Stručne službe, a uskoro će biti održani i Plenumi članstva, koji će u periodu mart, april i maj dati mogućnost širem članstvu da se uključi u izradu ovog važnog akta za Sokoj. Rad na ovom projektu će se okončati na redovnoj sednici Skupštine Sokoja, koja se planira za kraj maja ove godine, usvajanjem novog Satuta.

« povratak