Home / Novosti

Elektronsko prijavljivanje dela

25.03.2014

Sokoj pruža autorima muzike mogućnost elektronskog prijavljivanje dela. Ukoliko autor želi elektronski da prijavi svoje delo prvo mora da zaključi ugovor sa Sokojem kojim se određuju prava, obaveze i uslovi za elektronsko prijavljivanje muzičkih dela Sokoju, pojedinačno i u okviru muzičkih kataloga i registracije publishing/subpublishing ugovora.

Nakon zaključenja ugovora, autor može da pristupi elektronskom prijavljivanju dela. Uputstvo za elektronsko prijavljivanje dela nalazi se na Portalu - pristup članovima, na stranici Moja dela/Prijava novih dela.
 

« povratak