Home / Novosti

STATUTARNA KOMISIJA ZAVRŠILA SA RADOM – SAČINJEN NACRT NOVOG STATUTA SOKOJA

15.05.2020

Posle nešto više od pola godine sistematskog i temeljnog rada na odredbama nacrta novog Statuta Sokoja, posle 6 održanih  sastanaka Statutarne komisije, u saradnji sa Pravnom službom Sokoja, posle konsultacija sa kolegama pravnicima i advokatima izvan Sokoja, završen je rad na ovom važnom dokumentu koji možete videte u prilogu (.pdf). Na taj način je završena prva faza rada na ovom dokumentu, a sledstveno opredeljenju Upravnog odbora, kao i ostalih organa Sokoja, u drugoj fazi bi svoje komentare i sugestije trebali da daju članovi Sokoja, a pre svega članovi Aktuelnog saziva Skupštine Sokoja, koji su na kraju i nadležni za donošenje ovog vrlo važnog dokumenta za život I rad Sokoja.

Podsećamo članstvo da je Upravni odbor Sokoja, postupajući po odluci Skupštine Sokoja od 26.05.2019. godine, na svojoj sednici održanoj 12.09.2019. godine doneo odluku o formiranju Statutarne komisije Sokoja. Tokom rada Komisije dolazilo je do personalnih promena u njenom sastavu pa je svoje aktivnosti u ovoj prvoj fazi izrade Statuta završila u sastavu: Vladimir Tošić (predsedavajući), Zoran Simjanović, Radivoje Radivojević, Dragoljub Ilić-Ilke, Dragana Jovanović, te Srđan Mitrić ( kao predstavnk UMIS-a).

U drugoj fazi daje se mogućnost članovima Sokoja da daju svoj doprinos izradi ovog dokumenta na način da svoje komentare i sugestije pošalju na e-mail adtresu nacrtstatuta@sokoj.rs tokom leta 2020. godine, a po prestanku vanrednih mera, te tokom avgusta i septembra 2020. godine I na plenumima koji će biti organizovani i na kojima će članovi moći da iznesu svoje stavove i primedbe.

U trećoj fazi, Statutarna komisija će sagledati sve predloge, te pred Upravni odbor Sokoja izneti predlog novog Statuta Sokoja. Posle njegovog usvajanja na ovom organu isti bi bio stavljen na odlučivanje na Skupštinu Sokoja, koja bi se održala krajem septembra, odnosno početkom oktobra 2020. godine, s obzirom da, u skladu sa odredbom člana 24 postojećeg Statuta Sokoja, Skupština Sokoja donosi odluku, usvaja  i proglašava novi Satut Sokoja.« povratak