Home / Novosti

Vladimir Maričić: Krađa imovine (AUTORI PIŠU VESTI)

13.07.2011

Ovde možete pogledati video clip - insert sa okruglog stola o pirateriji sa interneta koji je održan u Medija centru  i izjavu autora Vladimira Maričića na temu krađe intelektualne svojine.

U svojoj izjavi Vladimir Maričić je istakao da je besplatno skidanje muzike sa interneta lažni izbor koji se nudi građanima, a čiji se besmisao može uporediti sa besplatnim korišćenjem električne energije.

« povratak