Home / Novosti

ISPLATA TANTIJEMA ČLANOVIMA - REDOVNO KAO I SVAKE GODINE

13.04.2020

Stručna služba Sokoja, nezavisno od vanredne situacije, kao i objektivno otežanih poslovnih aktivnosti, ubrzano radi na obračunu i dokumentima, koji će omogućiti isplatu tantijema članovima Sokoja u uobičajenom terminu. Sve aktivnosti su u ovom trenutku u terminima i rokovima, koji su planirani i koji će omogućiti redovnu isplatu, baš kao i svake godine.

Da nema mesta bilo kakvoj brizi članstva Sokoja, govori i činjenica da Upravni odbor Sokoja i pored nemogućnosti da održava svoje sednice na uobičajen način, ovo čini u permanentnoj komunikaciji, kako međusobnoj, tako i sa direktorom i Stručnom službom, a sve nužne i važne odluke donosi putem elektronskih sednica.


Plan je da se redovna sednica Aktuelnog saziva Skupštine Sokoja održi u uobičajenom terminu, kao i do sada, međutim, ukoliko vanredno stanje bude i dalje na snazi, pripremaju se alternativni načini održavanja sednice Skupštine, sa ciljem da i ovaj organ Sokoja usvoji Statutom predviđene potrebne odluke, te da isplata autorima ne kasni.

Podsećamo članstvo da je 2019. godina, što se tiče naplate autorske naknade, bila najbolja u istoriji Sokoja.« povratak