Home / Novosti

Saopštenje Upravnog Odbora Sokoja

13.02.2019

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formiralo je 6. decembra 2018. godine Radnu grupu za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima u kojoj je, pored predstavnika medija i strukovnih udruženja i Sokoj imao svoja dva predstavnika.
Već prilikom prvog sastanka Radne grupe konstatovano je da nije u pitanju izmena i dopuna, već radni tekst Nacrta Zakona o autorskom i srodnim pravima koji je izradio Zavod za intelektualnu svojinu, čime se iskazala neusaglašenost između Ministarstva i Zavoda. Ministarstvo je tražilo izmene i dopune, a Zavod ponudio izradu novog Zakona. (Do ovoga dolazi ukoliko se predviđa da "izmene zahvataju više od 30% teksta, čime se ne radi o izmenama i dopunama nego o novom zakonu").
Uprkos ovome Radna grupa se sastajala i dostavljala pisane i obrazložene predloge i sugestije u vezi sa predloženim tekstom.
Neočekivano, na sajtu Narodne Skupštine od 8. februara 2019. godine pojavila se informacija da je Vlada Republike Srbije usvojila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima i dostavila ga na usvajanje Narodnoj skupštini Republike Srbije a da o tome Radna grupa nije ni na koji način bila obaveštena. 
Radna grupa bila je zatečena ovakvim razvojem i na sastanku 11.02.2019. godine je konstatovala da niko od članova Radne grupe nije učestovao u izradi novog teksta Zakona i da je Vlada prihvatanjem ovakvog nacrta Zakona, zapravo ignorisala i Radnu grupu i njene kompetencije, stručnost i iskustvo. Na ovaj način, Radna grupa je u potpunosti dezavuisana zvaničnim plasiranjem u proceduru sasvim drugog teksta Zakona i bez ikakve konsultacije i obaveštenja njenim članovima.
Sokoj, čiji su predstavnici članovi Radne grupe, najoštrije osuđuje ovakav postupak i zahteva momentalno povlačenje predloženog Zakona i nastavak stručnog i konstruktivnog rada Radne grupe. 
Ukoliko se navedeni predlog Zakona ne povuče iz procedure, Sokoj će biti prinuđen da o svemu detaljno upozna domaću i međunarodnu javnost i da zaštitu svojih prava zatraži pred državnim organima i međunarodnim institucijama.

Beograd, 13. februar 2019. godine

                                    Upravni odbor Sokoja

« povratak