Home / Novosti

Obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupšine Sokoja

12.12.2019

Obaveštavamo vas da će se u nedelju 22. decembra 2019. godine održati vanredna sednica aktuelnog saziva Skupštine Sokoja, sa početkom u 11 časova, u velikoj  sali gradske opštine Stari Grad u Beogradu, Makedonska 42.

Dnevni red i materijal su objavljeni na Portalu za autore, a u nastavku se možete upoznati sa Odlukom Upravnog odbora o ovlašćenjima od 11.12.2019. godine (
link), kao i sa  Poslovnikom o radu Skupštine Sokoja (link).

« povratak