Home / Novosti

Одлука о именовању новог директора Сокоја

12.02.2019

Управни одбор Сокоја, на својој 8. седници одржаној 11. фебруара 2019. године, именовао је Дејана Манојловића за директора Сокоја, на мандатни период од 4 године, у складу са актима Сокоја. Одлуку о именовању директора, Управни одбор је донео у складу са својим надлежностима, али по претходно обављеним широким консултацијама са другим органима и телима, запосленима и многим ауторима Сокоја. Постигнут је изузетно висок степен сагласности између свих чинилаца Сокоја да је Дејан Манојловић најбоље решење и личност којој се може поверити управљање радом Сокоја.

Дејан Манојловић је дипломирани правник из Београда, са богатим радним и стручним искуством. У Сокоју је обављао послове оперативног директора Стручне службе и био је вршилац дужности директора Сокоја, до именовања. Ожењен је и отац је једног детета.

« povratak