Home / Novosti

Kokurs Fonda za kulturna davanja

12.01.2017

Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije
K O N K U R S
za raspodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja
 
Predmet konkursa su programi i projekti koji imaju za cilj stimulisanje, promovisanje i čuvanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, koji su zaštitu prava poverili Sokoju. Prednost imaju programi i projekti koji uključuju dela više autora.
 
Konkurs se raspisuje na osnovu člana 44. Statuta Sokoja, a u skladu sa kriterijumima za raspodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja. Programi i projekti moraju da budu realizovani i opravdani do 31. decembra 2018. godine. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu Politika i na sajtu Sokoja: www.sokoj.rs
 
Oblasti i kriterijumi koji su konkursom obuhvaćeni:
  • Muzičko stvaralaštvo (stimulacija domaćeg muzičkog stvaralaštva);
  • Koncertno izvođenje (stimulacija koncertnog izvođenja domaćeg stvaralaštva);
  • Muzičke manifestacije (organizovanje festivala, tribina posvećenih novim delima i naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo i sl.);
  • Muzičko izdavačka delatnost (izdavanje kompakt diskova, objavljivanje partitura od značaja za muzičku kulturu, objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija koje se bave i koje su od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo i sl.).

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica sa teritorije Republike Srbije. Ansambli mogu konkurisati samo ukoliko imaju status pravnog lica.

Podnosilac programa/projekta dužan je da podnese:
  • Konkursnu prijavu (popunjeni formular);
  • Radnu biografiju ili referentne podatke o instituciji koja konkuriše;
  • Relevantne preporuke (za podnosioce programa/projekta koji prvi put konkurišu preporuke su obavezne);
  • Pismenu izjavu da je obavestio autora/nosioce autorskog prava o iskorišćavanju muzičkog dela koje je sadržano u programu/projektu, ukoliko se radi o koncertnom izvođenju;
  • Dužan je da pribavi saglasnost autora/nosilaca autorskog prava o iskorišćavanju muzičkog dela, ukoliko se radi o izdavačkoj delatnosti.

Konkursna prijava (formular) može se preuzeti sa sajta Sokoja: www.sokoj.rs
 
Neće se razmatrati nepotpune i prijave pristigle posle utvrđenog roka. Na predlog Upravnog odbora, konačnu odluku o izboru programa/projekta donosi Skupština Sokoja. Ne postoji obaveza vraćanja materijala podnetog uz prijavu.
Konkursna prijava (popunjen formular) i priložena dokumentacija, u jednom primerku, mogu se dostaviti isključivo elektronskom poštom na imejl adresu pr@sokoj.rs
 
Poslednji dan za podnošenje konkursnih prijava je ponedeljak, 13. mart 2017. godine do 16.00 časova.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sokoju, kontakt osoba: Marija Cvijanović, tel: 011 4033 110, mob: 064 805 18 39, imejl: pr@sokoj.rs

« povratak