Home / Novosti

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA, NADZORNOG ODBORA I SAVETA AUTORA SOKOJA

11.02.2020

Obaveštavamo vas da je dana 03. februara 2020. godine održan zajednički sastanak organa Sokoja, kako bi se svi članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Saveta autora upoznali sa daljim aktivnostima i planovima Sokoja. Sastanku je prisustvovao i direktor Sokoja.

Zajednički sastanci organa Sokoja će se održavati dva puta kvartalno, kako bi se razmenjivale informacije i svi članovi organa bili upoznati i informisani sa tekućim pitanjima, idejama i planovima u daljem radu.

Zaključci sa ovog sastanka su sledeći:
  • završetak izrade Statuta do redovne sednice Skupštine Sokoja, koja će se održati u maju mesecu. Statutarna komisija, zajedno sa Stručnom službom, aktivno radi na izradi Statuta i plan je da početkom marta meseca to bude jedna od tačaka dnevnog reda na sednicama Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Saveta autora. Planirano je i održavanje tri sednice Plenuma, u martu, aprilu i maju 2020. godine, kako bi svi zainteresovani članovi Sokoja izneli svoje predloge i sugestije
  • promena informacionog sistema i raskid ugovora sa Belitom. Angažovan je IT konsultant, kako bi uradio detaljnu analizu postojećeg informacionog sistema, kao i da zajedno sa Sokojevom IT službom, napravi razvojnu strategiju informacionog sistema i izlaznu strategiju iz odnosa sa Belitom. Ceo ovaj proces mora da se uradi tako da ni u jednom trenutku ne bude ugrožena funkcionalnost Sokoja, odnosno kontinuitet u poslovanju. Sokoj će stoga zaključiti Sporazum o saradnji sa Belitom i podizvođačkim firmama. Sporazumom o saradnji Belit će ostati angažovan na održavanju sistema još šest meseci, dok će u međuvremenu nove podizvođačke firme biti obučene za nastavak samostalnog održavanja informacionog sistema. Razvojna strategija informacionog sistema biće predmet odlučivanja Upravnog odbora, kao i Skupštine Sokoja. Posle višebrojnih održanih sastanaka sa predstavnicima Belita, postignut je dogovor da će trenutkom potpisivanja Sporazuma 'source code' preći u vlasništvo Sokoja.
  • rešavanje problema vezano za PR Sokoja i njegovu strategiju. Sokoj već duže vreme nema osobu koja bi obavljala poslove PR-a, tako da se u što kraćem roku očekuje angažovanje PR. Izabrano je nekoliko članova Sokoja koji će raditi na strategiji medijskog predstavljanja u saradni sa PR službom, sve u cilju popravljanja medijske slike Sokoja u javnosti, a reč je o: Ani Stanić Lavrnić, Stanimiru Lukiću, Drašku Adžiću i Branku Isakoviću.
  • u vezi sa prethodnom strategijom PR, potrebno je, u što kraćem roku, pristupiti izradi novog sajta i portala Sokoja;
  • ove godine Sokoj slavi 70. godina od osnivanja i samim tim će to biti naznačeno ove godine na logo-u Sokoja. Formirana je Komisija za organizaciju proslave 70. godišnjice Sokoja, koja je planirana za jesen. Komisiju čine sledeći članovi: Divna Ljubojević, Tatjana Milošević Mijanović, Dragana Jovanović, Branka Popović, Bora Dugić i Vasil Hadžimanov;

Shodno svemu navedenom, pozivamo sve članove Sokoja da dostave predloge za poboljšanje rada Sokoja, ili ukažu na probleme sa kojima se susreću u komunikaciji sa Sokojem, a organi Sokoja će preduzeti sve što je u njihovoj moći da predloge realizuju,odnosno da probleme reše u cilju zadovoljenja opšteg interesa članstva Sokoja.

Ideja zajedničkih sastanaka organa, kao i obraćanja saopštenjem ovim saopštenjem je da se celokupnom članstvu Sokoja pošalje poruka da Sokoj teži da bude transparentna, efikasna, pravična i ekonomična organizacija.

« povratak