Home / Novosti

Обавештење о ванредној изборној седници Скупштине Сокоја – 26. јануар 2020. године

10.01.2020

У складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине, Управни одбор Сокоја донео је Одлуку (можете је видети на порталу за ауторе у одељку Акти и одлуке - Органи Сокоја - Скупштина - .ИЗБОРНА СКУПШТИНА 26.01.2020) којом се оглашавају избори и утврђују кандидациони листови за Управни одбор (3 члана), Надзорни одбор (5 чланова) и Савет аутора Сокоја (1 члан) и рок за подношење кандидатура.

Кандидациони листови могу се преузети у просторијама Сокоја, Мишарска 12-14, Београд, или на порталу за ауторе у одељку Акти и одлуке - Органи Сокоја - Скупштина - .ИЗБОРНА СКУПШТИНА 26.01.2020.

Уредно попуњен образац кандидационог листа мора бити достављен Управном одбору Сокоја, Мишарска 12-14, преко писарнице (Драгана Новаковић), најкасније до четвртка, 23. јануара 2020. године и то до 13:00 часова.

Образац кандидационог листа је уредно попуњен уколико садржи:  – име, презиме и евентуално надимак, број са Листе чланова Скупштине и потпис кандидата,  – назив органа за који се кандидује,  – име и презиме, број са Листе чланова Скупштине и потпис 10 аутора истог жанра (популарног или џез и уметничког) који подржавају кандидатуру. 

Једно лице може се кандидовати само за један орган или само за Савет аутора, а може подржати кандидатуру неограниченог броја чланова.

Посебно напомињемо да је кандидатура валидна, ако је кандидат члан актуелног сазива Скупштине, ако је подржана потписом од стране најмање 10 аутора, чланова актуелног сазива Скупштине, који су истог жанра као кандидат и ако је благовремено поднета.

« povratak