Home / Novosti

INFORMACIJA - OLAKŠICE KORISNICIMA

08.04.2020

INFORMACIJA - OLAKŠICE KORISNICIMA

Upravni odbor Sokoja je na svoje dve poslednje sednice razmatrao moguće olakšice, koje Sokoj može dati svojim korisnicima iz najvažnijih osnova korišćenja Sokojevog repertoara: emitovanja, reemitovanja, javnog saopštavanja i javnog izvođenja.

Imajući u vidu situaciju u društvu, izazvanu pandemijom korona virusa, izveštaje i predloge Stručne službe Sokoja, kao i obraćanja korisnika, preko svojih udruženja, Privredne komore Srbije, ali i pojedinačno, Upravni odbor Sokoja je zaključio da je nužno doneti odluke o određenim olakšicama korisnicima, kako  bi prevazišli period u kome rade pod otežanim okolnostima i uslovima.

Upravni odbor Sokoja je imao na umu realne poteškoće korisnika u ovom periodu, kao i argumente za zahtevane olakšice, ali je u saradnji sa Stručnom službom procenio da je u ovom trenutku opravdano dati odloženo plaćanje obaveza, sa rokom od 60 dana, svim korisnicima, a kod korisnika javnog saopštavanja i javnog izvođenja i dodatno smanjenje računa za mart mesec 2020. godine u visini od 50% na već odobrene popuste.

Na ovaj način, mišljenje je Stručne službe i Upravnog odbora Sokoja, relaksirani su svi korisnici, a o mogućim daljim popustima, za sve osnove korišćenja, Sokoj će odlučivati naknadno, kada se bude sagledala konkretna situacija korisnika u svim vrstama korišćenja, pa i pojedinačno i na osnovu toga procenilo koliko je adekvatan popust koji Sokoj treba da da po svakom osnovu i vrsti korisnika.

Sokoj će i nadalje pratiti nastalu situaciju, imati u vidu poteškoće svojih korisnika i analizirati ih, ali pri tom stalno ima obavezu  da vodi računa o interesima svojih članova, koji su isto toliko ugroženi situacijom koja je nastala.

Tu se pre svega misli na  autore, čija se muzika sada ne izvodi na koncertima, u ugostiteljskim i drugim objektima, a koji su često istovremeno i interpretatori (vokalni, instrumentalni) i nisu u mogućnosti  da rade u objektima koji su zatvoreni, tako da im je sada prihod od Sokoja moguće i jedini prihod.

Odluke Upravnog odbora Sokoja možete preuzeti ovde:
Odluka za emitere po prihodu i reemitere produženje roka plaćanja 60 dana.pdf
Odluka za korisnike bioskopskih projekcija, emitera na minimalnoj naknadi i JS.pdf
Odluka za korisnike javnog izvođenja popust i rok plaćanja 60 dana.pdf

« povratak