Home / Autori

Želite da Vas Sokoj štiti

Zakon nalaže da za svako javno korišćenje muzike treba tražiti od autora muzike dozvolu i platiti autorsku naknadu. Praktično je nemoguće da Vi, kao autor, kontaktirate sve korisnike vaših muzičkih dela i da ugovarate visine naknada za koje ustupate vaša dela.

Upravo zato je kako evropsko tako i naše zakonodavstvo predvidelo postojanje organizacije koja je ovlašćena da izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela, kao i da naplaćuje autorsku naknadu.

Kod nas je Sokoj organizacija ovlašćena da izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela i da naplaćuje autorsku naknadu.

Zadatak Sokoja je da, na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima i ovlašćenja koja su mu autori preneli, izdaje dozvole za korišćenje njihove muzike i da za to naplaćuje autorsku naknadu.
Sokoj prikuplja sredstva od korisnika muzike i raspodeljuje ih kako domaćim tako i autorima iz celog sveta, čija se muzika na teritoriji Srbije emituje.